Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

11 miljoner kronor till Barncancerfonden försvann – man döms till fängelse

Nyheter
Publicerad: 2022-01-14 13:07

En man som via sitt bolag sålt så kallade företagspaket för Barncancerfondens räkning döms för grov oredlighet mot borgenärer och grov förskingring till fängelse i fyra år av hovrätten. Han ska även betala nästan 10 miljoner kronor i skadestånd till Barncancerfonden. Donationer till ett värde av nästan elva miljoner kronor svindlades bort i upplägget.

I november 2014 ingick ett bolag ett avtal med Barncancerfonden om försäljning av så kallade företagspaket. Upplägget gick ut på att bolaget, genom försäljning av företagspaketen, skulle samla in pengar till Barncancerfondens ideella verksamhet från olika företag mot provision. Enligt avtalet skulle bolaget fakturera givarföretagen, dra av provision och sedan redovisa intäkterna för Barncancerfonden månadsvis.

Bolaget försattes i konkurs i september 2018. Bolaget hade ett helägt dotterbolag som även detta försattes i konkurs vid samma tidpunkt. 

Döms i tingsrätten

En 63-årig man, som var vd och ensam firmatecknare i bolaget, åtalades vid Göteborgs tingsrätt för grov oredlighet mot borgenärer och grov förskingring. Åklagaren påstod dels att mannen avhänt bolaget knappt sex miljoner kronor genom gåvoliknande överföringar till dotterbolaget, dels försummat att redovisa nästan elva miljon kronor som samlats in från olika givarföretag.

Tingsrätten dömde mannen för grov oredlighet mot borgenärer och grov trolöshet mot huvudman. 

Beträffande den första åtalspunkten, att mannen avhänt bolaget nästan sex miljoner kronor genom gåvor till dotterbolaget, fann tingsrätten att det ända sedan våren 2015 fram till konkursen september 2018 fanns en påtaglig risk för att bolaget skulle komma på obestånd. 

Pengarna som avhänts bolaget hade sedan investerats i diverse underfinansierade högriskprojekt, såsom afrikanska cashewnötter och system för handel med crowdfundinglån, som inte tillfört dotterbolaget något motsvarande värde. Han skulle därför dömas för grov oredlighet mot borgenärer.

Frias från misstankar om förskingring

Vad avser åtalet om grov förskingring ansåg tingsrätten att mannen inte var redovisningsskyldig för pengarna som mottogs från givarföretagen. Detta främst mot bakgrund av hur parterna utformat sitt avtal. Han kunde därför inte dömas för förskingring. På grund av bland annat mannens och bolagets långvariga samarbete med Barncancerfonden ansågs han dock ha haft en förtroendeställning i förhållande till fonden, som han missbrukat. Han dömdes därför för grov trolöshet mot huvudman.

Påföljden bestämdes till fyra års fängelse och fem års näringsförbud. Han skulle även betala nästan elva miljoner kronor i skadestånd till Barncancerfonden.

Hovrätten för Västra Sverige ansluter sig till tingsrättens bedömning gällande åtalet om grov oredlighet mot borgenärer men skärper rubriceringen i den andra åtalspunkten.

Skadestånd

Avseende skulden om knappt elva miljoner kronor som Barncancerfonden hade på bolaget vid konkursutbrottet konstaterar domstolen att det måste utredas med vilken skyldighet och i vilken egenskap mannen mottog pengar från givarföretagen.

Domstolen framhåller att det framgår av parternas avtal att bolaget har ålagts en skyldighet att föra särskilda räkenskaper över, och regelbundet rapportera resultatet av, försäljningen. Bolaget ska dessutom betala en rörlig ersättning till Barncancerfonden utan anmodan. Enligt hovrätten innebär avtalets utformning att bolaget har varit redovisningsskyldigt i förhållande till Barncancerfonden. Tingsrättens dom ska därför ändras genom att mannen döms för grov förskingring i stället för grov trolöshet mot huvudman. 

I fråga om påföljd, näringsförbud och skadestånd ska tingsrättens dom fastställas, med undantag för att skadeståndet sätts ned till knappt 10 miljoner eftersom Barncancerfonden justerat yrkandet.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
barncancerfonden

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand