Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Schjødt: Företrädarna kan drabbas av personligt betalningsansvar

Skatterätt
Publicerad: 2020-03-25 14:23
Montage. Hans Renman, partner på Advokatfirman Schjødt. Sveriges nya sedlar och mynt Foto: Advokatfirman Schjødt och Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Hans Renman, partner på Advokatfirman Schjødt, konstaterar att det bästa alternativet för företagarna är att ansöka om betalningsanstånd. Vid förfallna skatteskulder kan företrädarna annars tvingas betala ur egen ficka.

Hans Renman, partner på Advokatfirman Schjødt med expertis inom konkursförvaltning, insolvensrätt och tvistlösning, reagerar på inlägget som DLA Pipers skattejurist Louise Vidlund skrev om regeringens lagrådsremiss riktad mot företagare.

Louise Vidlund pekar på att företagarna inte ska dra förhastade beslut att ansöka om betalningsanstånd. Hon hänvisar till de kostnader som följer när företagaren ber om anstånd med inbetalningen av dels preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis (inte årsvis). 

– Artikeln kan uppfattas som att det finns ett bättre alternativ än anstånd – men vad är i så fall det bättre alternativet? Att driva verksamheten vidare men inte ansöka om anstånd är ett klart sämre alternativ.

– Om verksamheten drivs vidare och förfallna skatteskulder lämnas obetalda löper företrädarna en stor risk att drabbas av ett eget personligt betalningsansvar enligt reglerna i 59 kap. skatteförfarandelagen.

Rättspraxis är mycket strikt

Han pekar på att rättspraxis är mycket strikt och att regeringen inte har lämnat något löfte om amnesti från företrädaransvar för förfallna obetalda skatter.

– Om anstånd söks kan man anta att det juridiskt sett medför att den relevanta ansvarstidpunkten flyttas så att den i stället inträder då anståndstiden löper ut. Om det då visar sig att företaget inte kan betala den skatt som omfattas av anståndet finns enligt rättspraxis skydd mot personligt betalningsansvar om företaget i det läget ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs.  

Anser du att Regeringens lagrådsremiss riktat mot företagare med åtgärder till följd av coronaviruset  är bra?
– Åtgärderna är otillräckliga, särskilt för små företag som behöver bidrag och inte lån för att överleva.

Finns det någon annan åtgärd som du ser att regeringen kan ta för att rädda företagen?
– Generösare anståndsregler är en bra åtgärd men reglerna bör kompletteras med ett klarläggande av vilken betydelse ett anstånd har för det personliga betalningsansvaret enligt skatteförfarandelagen för de skatter och avgifter som omfattas av ett anstånd. Dessutom bör kostnaden för att erhålla anståndet justeras så att det inte blir alltför dyrt.

Hans Renman berättar att Advokatfirman Schjødt har fått många frågor med anledning av Coroan och lämnar råd hur man kan skydda sig i olika tänkbara situationer.

– Företagsrekonstruktions- och konkursförvaltaruppdrag som har en koppling till Corona har börjat komma in till vår insolvensrättsavdelning.  

– Företagsrekonstruktionsreglerna gör det möjligt för företag som har en i grunden lönsam verksamhet att dels få automatiskt moratorium, dels komma i åtnjutande av lönegaranti för ca två månadslöner. Uppsägningslöner täcks också av lönegaranti upp till vissa maxbelopp. Statens regressfordran mot företaget avseende utbetalda garantilöner kan ofta till större delen ackorderas bort enligt regler i företagsrekonstruktionslagen, säger Hans Renman.

När tror du marknaden lugnar sig?
– Jag är nog inte rätt person att svara på den frågan, men om man tittar på vad som hänt i Kina så vågar man kanske anta att det kommer att bli bättre till sommaren, men det finns en risk för att det blir sämre innan det blir bättre.  


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.