Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Storbyrån: Ansök inte förhastat – anståndet medför kostnader

Näringsliv
Publicerad: 2020-03-24 13:44
Louise Vidlund arbetar med skatterätt, särskilt med fokus på indirekta skatter och avgifter, internationell och nationell företagsbeskattning samt kupongskatt.

Advokatbyrån DLA Piper varnar företag att inte ta förhastade beslut om att ansöka om anstånd med skatte- och avgiftsinbetalningar. Anstånden medför nämligen kostnader som bolaget bör klara av senast om ett år.

Regeringen har presenterat en lagrådsremiss med åtgärder till följd av coronaviruset där en av de åtgärder som föreslås är att företag kan få en likviditetsförstärkning via skattekontot. Louise Vidlund, skattejurist på DLA Piper skriver att bolagen inte bör ta förhastade beslut att ansöka om anstånd.

Bolagen kan hos Skatteverket ansöka om anstånd med inbetalningen av dels preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis (inte årsvis). Anståndet omfattar högst tre månaders skatteinbetalningar under tidsperioden januari–september 2020 och anståndet kan som längst gälla i ett år.

Lagändringen träder i kraft

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020 men möjlighet till anstånd finns från 1 januari 2020.

Louise Vidlund skriver att de som har fått anstånd beviljat kommer bli tvungna att betala en kostnadsränta, för närvarande på 1,25 procent, och därtill debiteras en särskild anståndsavgift som uppgår till 0,3 procent på beviljat anståndsbelopp per månad.

Inga förhastade beslut

Beslut om att ansöka om anstånd ska dock inte tas förhastat, menar Louise Vidlund.

”Det är viktigt att veta om att anståndet medför kostnader i form av kostnadsränta om 1,25 % och anståndsavgift om 0,3 % på beviljat anståndsbelopp. Tillsammans motsvarar detta en kreditkostnad om ca 6,6 % årlig ränta om anståndstiden utnyttjas fullt ut, vilket motsvarar en normal marknadsränta. Det är även viktigt att ha i åtanke att anstånd med betalning ses som en skuld i företagens balansräkningar och frågor om eget kapital och risk för likvidationsplikt enligt aktiebolagslagen måste därför beaktas”, skriver hon.

Vidare uppger hon att bolag med mer än tillfälliga likviditetsproblem och bolag som riskerar obestånd bör observera att ägarna i vissa fall kan bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.

Andra åtgärder

Louise Vidlund uppger även att utöver möjligheten att få anstånd finns också andra åtgärder som bolagen själva kan vidta för att stärka likviditeten i bolaget.

”Varje månad debiteras preliminär bolagsskatt på förväntad inkomst. Om bolagets prognos ändras till följd av coronaviruset kan bolaget själva begära omprövning av den preliminära bolagsskatten genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverke”, skriver hon.  

Vem får ansöka?

Möjligheterna till anstånd gäller inte enbart särskilt utsatta branscher utan är tillgängligt för alla företag som inte har misskött sig eller har stora skatteskulder.

Skatteverket kommer att göra en individuell bedömning av företagen för att besluta om anstånd kan medges eller inte.

Det är i dagsläget inte helt klart hur denna ansökningsprocess ska gå till.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.