Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat varnas för kraftigt saltad kostnadsräkning

Juristbranschen
Publicerad: 2020-05-06 14:23

Advokaten yrkade ersättning för förhör och omhäktningsförhandlingar som aldrig ägt rum och domstolen prutade hans kostnadsräkning rejält.
Nu tilldelas advokaten en varning med straffavgift för sitt agerande då Advokatsamfundet anser att domstolarna måste kunna lita på advokaternas underlag för sina ersättningsyrkanden.

Advokaten försvarade en klient i ett brottmål och yrkade vid förhandlingens slut på ersättning för nedlagt arbete med totalt 77 625 kronor avseende drygt 50 timmars nedlagt arbete.

Flera poster

Vid en närmare granskning av hans vidtagna åtgärder gjorde tingsrätten dock bedömningen att han ”överdebiterat ett flertal poster”. Det handlar bland annat om debitering för ett förhör vid ett specifikt datum som aldrig ägt rum, en omhäktning som inte ägt rum vid det angivna datumet samt att han tagit upp kostnad såsom utlägg för substitution som ”inte kan godtas”. Tingsrätten ansåg dessutom att advokaten ”lagt ned allt för mycket tid på enskilda
moment”.

Även åklagaren redovisade synpunkter på kostnadsräkningen och ansåg att det ”oavsett anledning är anmärkningsvärt att kostnadsräkningen är behäftad med så pass många felaktigheter”. Tingsrätten valde slutligen att tillerkänna advokaten ersättning för 30 timmars arbete, istället för de 50 timmar advokaten yrkat ersättning för.

Tillbakavisade samtliga anklagelser

I ett yttrande till Advokatsamfundet har advokaten tillbakavisat samtliga anklagelser som riktats mot honom och anfört att tingsrätten nått en felaktig slutsats i domen då det är ”uppenbart att det har skett en sammanblandning mellan olika ärenden vid upprättandet av kostnadsräkningen”.

Han beskriver även hur de felaktigheter som rätten påpekar i domen redan korrigerats i samband med nya kostnadsräkningen, det vill säga korrigeringen skedde innan tingsrätten meddelade dom. När han uppmärksammade sammanblandningen korrigerades kostnadsräkningen omgående och tillsändes domstolen. Han överklagade senare domstolens dom, då ”den uppenbart strider mot gällande rättspraxis och innehåller direkta felaktigheter”.

Hovrätten anslöt sig dock till tingsrättens bedömning att skälig ersättning för arbete inte översteg 41 400 kronor, vilket motsvarar 30 timmar och konstaterade att även den justerade kostnadsräkningen innehöll felaktigheter. Hovrätten tillerkände dock advokaten drygt 5 000 kronor extra för tidsspillan och utlägg i samband med ett besök på häktet.

Får varning med straffavgift

Advokatsamfundets styrelse valde i slutet av 2019 att, på eget initiativ, ta upp
ett disciplinärende mot advokaten.

I sitt beslut konstaterar disciplinnämnden att domstolarna måste kunna utgå ifrån att en advokat lämnar korrekta uppgifter som underlag för bedömning av det yrkade ersättningsanspråket och att detta är advokatens ansvar.

I detta fall framgår det dock att den första kostnadsräkningen som lämnades in inte var korrekt samt att även den justerade kostnadsräkningen innehöll felaktigheter. Mot advokatens bestridande och de förklaringar han lämnat kan
det dock inte anses utrett att han uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter. Däremot är det, enligt disciplinnämnden, klarlagt att advokaten brustit i omsorg och noggrannhet vid upprättande av kostnadsräkningarna varigenom han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden anser att särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger och advokaten tilldelas därför en varning och ålägger honom att betala straffavgift till Advokatsamfundet med 5 000 kronor.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.