Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Siffrorna talar sitt tydliga språk: Nu måste vi göra något åt stressen”

Krönikor
Publicerad: 2019-10-04 09:23

KRÖNIKA – av advokat Isabella Hugosson, advokatfirman Dahlgren & Partners

Stress, med risk för utmattning och annan psykisk ohälsa som följd, är ett problem i juristbranschen. Det börjar redan på universiteten och (för)följer många jurister under karriären.  Advokat Isabella Hugosson har personlig erfarenhet av detta och vill att vi börjar göra något åt det. Med start idag kommer hon regelbundet att skriva i Dagens Juridik om jurister och stress.

* * * * * * * * * * * * * * *

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2019, publicerad den 15 maj i år, besvarad av  2 100 jurister, svarade drygt var tredje jurist ja på frågan ”Upplever du att jobbet påverkat din hälsa negativt?”

Bland advokater var andelen som upplevde att deras hälsa påverkades negativt av jobbet ännu högre (38 procent). Bland biträdande jurister var andelen som svarade ja 46 procent. Närmare hälften av alla biträdande jurister upplever alltså att jobbet påverkar deras hälsa negativt!

Liknande resultat visade Juseks kartläggning av juristers arbetsmiljö, publicerad i januari i år. Juristerna uppgav högre stress och sämre möjligheter till återhämtning efter en arbetsintensiv period jämfört med Juseks övriga utbildningsgrupper.

Juseks undersökning visade också att juristerna arbetade flest timmar. 40 procent av juristerna svarade att arbetet är så krävande att det påverkar det övriga livet negativt. Svårigheter att sova på grund av arbetet är vanligt.

Vill vi ha det så här? Jag är själv jurist och har känt av mycket stress både under studietiden, som tingsnotarie och som affärsjurist på byrå, som bolagsjurist och senare som advokat. Det har känts som en del av juristpaketet.

På juristutbildningen var det betygshets. Idag är det nog ännu värre då förväntningar om att läsa in dubbla utbildningar samtidigt är vanligare.

Tingstiden då? När jag satt ting jobbade notarierna från klockan 08 till 22. Det kunde jag inte acceptera så jag sa upp mig för att söka ny tingstjänst. När lagmannen fick höra mina tankar om notariernas långa arbetsdagar suckade han och sa ”ja, det sitter i väggarna”. Jag sa inte vad jag tänkte: ”det sitter mest i ledarskapet”.

År 2000 hade jag fått jobb på en prestigefull arbetsplats som affärsjurist i Stockholm. Där sa kollegorna ”jobbar du deltid?” när någon gick hem kl. 20. Min chef mejlade mig ofta sent på kvällarna, ibland på nätterna. Det fick mig att undra om jag också borde jobba då. Jag fick också uppgifter från flera andra uppdragsgivare än min chef.

En kväll låg jag för första gången i livet sömnlös med tusen funderingar: Hade jag mejlat avtalet till A, borde jag ringa B, hade jag meddelat C om mötet? Aktieägaravtal, konsultavtal, frågor om anställning, konkurs, fel i häst. Hur vet jag om jag gör det som förväntas och om det jag gör är tillräckligt bra?

Vid ihållande sömnproblem slutar människor att fungera. Jag var vid den här tiden så trött att jag kunde ha fallit ihop i en hög. Jag blev sjukskriven men skämdes för att jag ”inte hade pallat”. Men visst är det väl mest bara sorgligt att en 29-årig kvinna utan barn kan gå från energisk, stolt och målinriktad till helt slutkörd på mindre än ett halvår?

Eftersom jag var ung blev jag ganska snabbt frisk och fick jobb som bolagsjurist i en mogen organisation med en klok juristchef. Senare i min karriär, på ett annat jobb, kände jag dock åter av stressrelaterad ohälsa. Och även om orsakerna alltid är många fanns det även då flera faktorer som var och en är kända orsaker till stress på arbetet: otydlighet kring roller och ansvar, bristande stöd från chefen, låg möjlighet att påverka, konflikter, omorganisation, hög arbetsbelastning utan tillräcklig återhämtning.

I mitt fall sammanföll flera av de ovan nämnda faktorerna på jobbet med att jag nyligen hade blivit tvåbarnsmamma, min man och jag lät bygga hus med tusentals val att göra och min mamma drabbades av Alzheimers. Den gången tog det längre tid att bli frisk. Det tog ännu längre tid att se vilka förändringar jag behövde göra i livet och att våga göra dem.

Att under en längre tid gå runt med mycket stress och kanske sömnproblem riskerar att leda till bland annat utmattning, depression, hjärt- och kärlsjukdom, stroke och diabetes typ 2 (se bland annat Hjärt- och Lungfonden). Oavsett hur långvarig stress drabbar en individ påverkas dessutom kollegor, familj och vänner. Och tillfrisknande tar lång tid.

Dessutom tvingas många som drabbats av utmattning att leva med överkänslighet för ljud, intryck och ökad sårbarhet för stress resten av livet. Även andra stressjukdomar får ofta långvariga följder.

Att så många jurister känner av stress i arbetet och brist på återhämtning är bara något vi alla måste börja ta på allvar och göra mera åt! Oavsett exakt vad stressen beror på.

Även jurister har rätt till ett liv vid sidan av arbetet – med barn, åldrande föräldrar och pendlingstid. Även juristers arbetsgivare är skyldiga enligt lag och myndighetsföreskrifter att bedriva ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga ohälsa. I detta ingår bland annat att tillse att arbetet inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och att arbetsförhållanden i görligaste mån individanpassas.

Och om rättsliga argument plötsligt är otillräckligt kan krasst konstateras att frisk och välmående personal är mer produktiv och drar färre utgifter. Dessutom kommer arbetsgivare som tar hand om sin personal ha lättare framöver att rekrytera kloka unga jurister.

Som individ måste man dock också våga se över sin livssituation, välja rätt chef och på allvar prioritera återhämtning.

Eftersom stress och hållbarhet intresserar mig har jag nyligen utbildat mig inom dessa frågor. Vid sidan av min verksamhet som advokat hoppas jag kunna bidra till att någon jurist slipper drabbas av stressrelaterad sjukdom och att någon arbetsgivare för jurister på allvar börjar agera i den här ödesfrågan.

Så snälla ni – nu slutar vi att bara prata om stress och alla dess negativa konsekvenser och börjar istället göra mer för ökad hållbarhet. För hur ska vi kunna hjälpa våra klienter om vi har kört slut på oss själva?

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: