Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Barn som bevittnar våld i hemmet blir brottsoffer straffrättsligt”

Krönikor
Publicerad: 2019-11-01 08:02

KRÖNIKA – av barnadvokaten Anna Ekvall

Den här månaden har jag intervjuat Maria Schillaci på Barnafrid Swedish National Centre of Research and Knowledge in Child Abuse om det barnvänliga Barnfridsbrottet.

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på campus US i Linköping. 

Uppskattningsvis lever omkring 210 000 barn i hem där det förekommer olika former av våld, enligt regeringen.

Barnafrid, vad är egentligen Barnfridsbrottet? Maria Schillaci svarar:

Att uppleva våld i nära relationer, framförallt i hemmet, är också en form av våld mot barn. Men mer en psykisk sådan.

Traditionellt sett så har barn som upplevt våld i hemmet setts som brottsoffer. De har inte blivit hörda. De har inte setts som vittnen.

Det lagförslag om ett barnfridsbrott som nu finns kommer att innebära att barn som bevittnat våld i hemmet, som sett eller hört våld i hemmet, kommer att ses som brottsoffer i straffrättslig mening (SOU 2019:32).

Barnen kommer få ett juridiskt ombud. De kommer att bli hörda i rättsprocessen och de kommer att ha rätt till skadestånd.

Men Barnafrid, varför är Barnfridsbrottet just barnvänligt? Maria Schillaci svarar:

Konsekvenser på kort och lång sikt av att bevittna och upplev våld kan vara mycket svåra för ett barn. Att detta definieras i ett brott ”giltiggör” det svåra för ett barn inför såväl domstolarna som myndigheterna.

Det är en signal till barnet om att det hen upplevt är på riktigt och tas på allvar.

Berätta något för läsarna som de inte visste om Barnafrid eller Barnfridsbrottet. Maria Schillaci svarar:

Barn som upplever våld i hemmet är barn som riskerar att traumatiseras. Vi på Barnafrid arbetar med ett regeringsuppdrag som heter ”Trauma på kartan!” Under fyra år ska vi utveckla traumakompetensen i Sverige.

Inom ramen för detta uppdrag lanserar vi nästa år en barnbok om PTSD på svenska, arabiska, somaliska och dari samt ett webbaserat basprogram om våld mot barn.

Basprogrammet kommer att kunna öka och säkra kompetensen om våld mot barn hos alla som möter barn i sin profession.

Vi vill passa på att välkomna till Barnafridskonferensen som äger rum 29-30 januari 2020. Hoppas vi ses där!

Tack för de kloka orden, Barnafrid, säger jag och summerar mina tankar så här:

Äntligen! Vi kan aldrig göra för mycket för att stärka barns rättigheter. 

Enligt artikel 19 i barnkonventionen har barn rätt att skyddas från alla former av fysiskt och psykiskt våld. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag.

Ska vi leva upp till Barnkonventionens regler särskilt så här i Barnrättslagstider så är en kriminalisering av att låta barn bevittna våld i hemmet ett rätt steg att ta i strävan mot att göra fler former av våld mot barn straffbart. Det är barnvänligt det!

Följ #barnvänligtmedbarnadvokaten för mer barnvänligt i sociala medier

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.