Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa trafficking”

Debatt
Publicerad: 2020-07-20 09:25
Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna svensk expert i EU-projekt om människohandel och Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, direktor för Malmskillnadsteamet. Fotograf: Derry Philip och Mikael Wärnberg

DEBATT – av Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna svensk expert i EU-projekt om människohandel och Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, direktor för Malmskillnadsteamet.

I sin krönika den 24 juni skriver Dana Pourkomeylian att verklighetens Lilja 4-ever inte hade behövt dö. Vi uppskattar Danas genuina engagemang för utsatt kvinnor och delar uppfattningen att den som inte själv varit utsatt har svårt att förstå de bakomliggande orsakerna till att kvinnor ser det som sin enda utväg att sälja sex.

Vi som arbetar med att hjälpa och stötta kvinnor i prostitution och offer för människohandel till vardags har emellertid erfarit att sexköpslagen är ett kraftfullt verktyg för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Under de 23 år som Malmskillnadsteamet har arbetat på Stockholms prostitutionsgata har de inte kommit i kontakt med en enda tjej som sålt sin kropp frivilligt. De bakomliggande orsakerna är just de Dana Pourkomeylian pekar på, det vill säga extrem fattigdom och tvång från hallickar och människohandlare.

Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar med ett flertal EU-projekt för att bekämpa människohandel på nationell och internationell nivå och företräder många kvinnor som söker asyl i Sverige därför att de utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Vi delar Dana Pourkomeylians oro över Migrationsverkets tillämpning av gällande lagstiftning kring ”ärlig försörjning” och menar att det är helt felaktigt att använda sig av bestämmelsen i fall som rör prostitution. Justitieombudsmannen (JO) har riktat allvarlig kritik mot polismyndigheten i Stockholm som avvisat utlänningar med motivering att dessa ägnade sig åt tiggeri och dagdriveri (JO 6340-2010) med stöd av utlänningslagens bestämmelser rörande ”ärlig försörjning”.

I beslutet framhålls att utvecklingen på fri- och rättighetsområdet har inneburit successivt skärpta krav på legalitet och rättssäkerhet. Den aktuella bestämmelsen bör idag inte tillämpas på andra försörjningssätt än sådana som är rättsligen förbjudna. Tiggeri är inte i sig otillåtet enligt svensk lag, än mindre dagdriveri. Avvisningen saknade därmed stöd i utlänningslagen och eftersom åtgärderna innebar långtgående rättskränkningar av enskilda var kritiken mot polismyndigheten av allvarligt slag. Eftersom prostitution inte är olagligt enligt svensk lag torde en liknande slutsats kunna dras gällande dessa ärenden.  

Dana Pourkomeylian hänvisar till Dagens Nyheters granskning 2019 gällande gränspolisens avvisning av prostituerade kvinnor, även i fall där det funnits starka indikationer om människohandel. I granskningen framkommer också att Kajsa Wahlberg, polisens nationella rapportör i människohandelsfrågor, har riktat skarp kritik mot att gränspolisen snabbt fattar beslut om avvisning och att förmodade offer för människohandel ofta placeras i häkten. Vi delar Kajsa Wahlbergs kritik.

Enligt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel ska minst trettio dagars reflektionsperiod villkorslöst erbjudas alla som antas vara utsatta för människohandel i någon form. Vi ser tyvärr i många ärenden att detta inte erbjuds eller respekteras av varken polis-, åklagarmyndigheten eller Migrationsverket. Sverige har fått kritik av Europarådets expertkommitté mot människohandel för att bryta mot Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. Det är viktigt att utbilda myndigheter gällande människohandel så grundläggande mänskliga rättigheter upprätthålls och respekteras. 

Däremot vänder vi oss starkt emot Dana Pourkomeylians kritik av sexköpslagen. Sexköpslagen har en stark normativ effekt som gör att efterfrågan på sexköp minskar och därmed även människohandel för sexuella ändamål. Vi medverkade i Europarådets rapport om prostitution och människohandel 2014 där rapportören, José Mendes Bota, framhöll den svenska sexköpslagen som det bästa alternativet för att motverka etableringen av traffickingnätverk och organiserad brottslighet gällande människohandel i större skala. 

Vi förordar i stället att den svenska sexköpslagen skärps ytterligare och att böter tas bort ur straffskalan, för att markera att sexköp är ett allvarligt brott. Vi önskar också att ett effektivt exitprogram samordnas mellan myndigheter och ideella sektorn. Då kan flera utsatt kvinnor få hjälp att komma ur sexhandel och trafficking till ett liv i frihet. 

Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna svensk expert i EU-projekt om människohandel

Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, direktor för Malmskillnadsteamet

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: