Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

REPLIK: ”Värdet i diskussionen går förlorad när korten blandas bort”

Debatt
Publicerad: 2021-08-17 11:03

REPLIK – av Joakim Lundqvist, advokat vid Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB.

Det är av samhällelig vikt att gällande rätt ifrågasätts och diskuteras i den offentliga debatten. Sådana diskussioner uppkommer inte sällan när myndigheter och domstolar fattar beslut som av allmänheten uppfattas som orimliga, eller rentav stötande.

För att värdet i sådana diskussioner inte ska gå förlorad är det emellertid av vikt att debattörer inte blandar bort korten, även när fråga är om moraliskt utmanande frågor. Gårdagens debattartikeln ”Våldtäktsmän förtjänar upprättelse –signerat svenska staten”, som behandlar Justitiekanslerns nyligen fattade beslut att utge ett skadestånd om 840 000 kr till en dömd våldtäktsman, är ett exempel på när debattören blandar korten friskt. I debattartikeln påstås att våldtäktsmannen ”belönas” och att det skulle vara ”möjligt att tjäna pengar på att begå våldtäkter”.

Dessa påståenden är självfallet direkt felaktiga, även om de återspeglar uppfattningen hos den del av den känslostyrda allmänhet som utsatt advokatkollegor och andra för både hat och hot på Twitter när de försökt förklara grunden för Justitiekanslerns beslut.

Det korrekta förhållandet är att den aktuella personen fick skadestånd eftersom han var frihetsberövad 14 månader längre än han borde ha varit. Hans rätt till ersättning följer av lag och rätten till ersättning för felaktiga frihetsberövanden bör för svenskt vidkommande, samt för andra stater som gör anspråk på att vara demokratiska rättsstater med respekt för mänskliga rättigheter, vara okontroversiellt. Staten måste självfallet kompensera personer som hållits frihetsberövade när de inte borde ha varit det, oavsett om detta beror på att de slutligen frikänns eller att påföljden av en eller annan anledning sätts ned.

Den intressanta och för debatten viktiga fråga som Justitiekanslerns beslut i förevarande fall väcker är diskrepansen mellan skadeståndsnivåerna för brottsoffer respektive förövare som frihetsberövats för länge. Värdet i denna diskussion går dock förlorad när den tar utgångspunkt i felaktiga påståenden.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: