Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

REPLIK: ”Sveriges Domstolar ligger i framkant”

Debatt
Publicerad: 2020-04-03 11:07

REPLIK – av Charlotte Driving, chefsjurist och enhetschef för rättsenheten, Harald Pleijel, fastighetsdirektör och Lena Nilsson, IT-direktör, Domstolsverket.

I en debattartikel den 30 mars skriver Mikael Westerlund, advokat och Teresa Heiskanen, operativ chef (COO) vid Advokatfirman De Basso, om hur teknik kan modernisera brottmålsprocessen utan att göra avkall på rättssäkerheten. Inom Sveriges Domstolar pågår ett ständigt utvecklingsarbete för ökad digitalisering och vi ligger redan i framkant i internationell jämförelse när det gäller teknik i domstol.  

De senaste veckorna har antalet inställda förhandlingar ökat markant. Från att tidigare år ha behövt ställa in cirka 700 förhandlingar per vecka har antalet nu ökat till ungefär 1 300 under den senaste veckan.  

Det gör att frågan om hur vi kan använda tekniken och digitaliseringen i domstolarna är högaktuell. Vi välkomnar därför att fler är intresserade av att vara med och driva arbetet framåt.  

Det finns idag inga tekniska hinder för att delta i förhandlingar vid Sveriges Domstolar via länk. Domstolarnas infrastruktur för videokonferenser är väl utbyggd och kan hantera många videokonferenssamtal.  

Av rättegångsbalken 5 kap 10 § följer att parter, vittnen och ombud som huvudregel ska närvara fysiskt i rättssalen. Närvaro per video eller telefon kan tillåtas efter beslut i varje enskilt fall om det finns skäl för det.  

Det finns alltså inget lagligt hinder mot att en advokat deltar från en annan plats än sin klient. Däremot skulle det kunna bedömas vara olämpligt eftersom klienten kan behöva samråda med sin advokat under förhandlingen, vilket kan vara svårt om de befinner sig på olika platser. 

För att delta via videokonferens i en förhandling kan en mängd olika videokonferenslösningar som finns på marknaden användas. Sveriges Domstolar videokonferenssystem bygger på standardiserade lösningar för videokonferens och är öppna för alla parter. Domstolsverket hanterar redan i dag ett stort antal förfrågningar om uppkopplingar och hur advokater ska använda sin utrustning och fortsätter gärna stötta i detta. 

På bara några dagar har Domstolsverket byggt ut Sveriges Domstolars kapacitet för distansarbete till drygt det fyrdubbla jämfört med vad som fanns tillgängligt innan pandemin. Kapaciteten är fullt tillräckligt utifrån dagens behov och möjlighet finns att på kort tid utöka ännu mer om behov uppkommer. I debattartikeln skriver Mikael Westerlund och Teresa Heiskanen att ”Domstolsverket har meddelat att ungefär 700 anställda på landets domstolar för närvarande inte kan arbeta.” Det är en feltolkning. Förra veckan arbetade cirka 700 medarbetare vid domstolarna hemifrån – tack vare modern teknik och utökad kapacitet.  

Den situation vi nu befinner oss i kan ha det positiva till följd att vårt pågående arbete med att digitalisera Sveriges Domstolar snabbas på och att vi är fler som kan kroka arm i detta arbete.  

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: