Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Teknik kan modernisera brottmålsprocessen utan att göra avkall på rättssäkerheten”

Debatt
Publicerad: 2020-03-30 10:05

DEBATT – av Mikael Westerlund, advokat vid Advokatfirman De Basso och Teresa Heiskanen, operativ chef (COO) vid Advokatfirman De Basso.

Ett stort antal rättegångar har redan hunnit att ställas in och att fler inställda förhandlingar är tyvärr att vänta de kommande veckorna på grund av coronaviruset. Enligt uppgifter ifrån Sveriges radio har omkring 750 rättegångar hittills ställts in på grund av coronaviruset och Domstolsverket har meddelat att ungefär 700 anställda på landets domstolar för närvarande inte kan arbeta.

Tydligast har viruset slagit mot domstolarna i Stockholm där 380 förhandlingar har ställts in och 390 anställda inte är på jobbet. Konsekvenserna är att misstänkta och målsäganden inte kommer att få sin sak prövad i tid, vilket påverkar såväl rättssäkerheten som rättstryggheten.

Den uppkomna situationen aktualiserar frågor om hur vi aktörer i rättsväsendet kan använda oss av modern teknik. Något vi tyvärr är ganska dåliga på. Vår rättegångsbalk är ifrån 1940-talet och dess förarbeten är äldre än så. Vilket säkert är en del av förklaringen. Men samhället har genomgått omvälvande och radikala samhällsförändringar sedan 1940-talet men vår processordning är i huvudsak oförändrad.

Utgångspunkten i vår processordning är att parterna och ombuden ska vara fysiskt närvarande i rättssalen vid förhandlingar och det finns goda skäl för detta. Under de senaste åren har domstolarna dock mera frekvent låtit parter närvara per videolänk innebärande att exempelvis de flesta omhäktningsförhandlingar idag sker på så sätt att försvararen och den häktade närvarar ifrån häktet. När vi advokater har förhandlingar på annan ort brukar vi också inte sällan närvara per länk ifrån en domstol i vårt närområde, vilket medför att vi kan minska resekostnaderna och vår tidspillan.

Men som systemet ser ut idag måste vi försvarare exempelvis närvara vid omhäktningsförhandlingar ifrån häktet och ifrån en domstol i vårt närområde om vi vill närvara per länk till en domstol utanför vårt närområde. Det är dags att ändra på detta.

De advokatkontor som önskar bör få tillgång till domstolarnas informationssystem på så sätt att vi på ett säkert och krypterat sätt ska kunna koppla upp oss mot domstolarna ifrån våra kontor. På sådant sätt skulle vi kunna närvara vid omhäktningsförhandlingar och andra förhandlingar ifrån våra kontor trots exempelvis förundersökningssekretess. Vi skulle alltså inte behöva åka till häktet eller en näraliggande domstol för att låna deras länk, vilket skulle minska såväl resekostnaderna som vår tidspillan.

Domstolsverket bör därför sätta sig ned tillsammans med åklagarsidan och advokatväsendet och se över vilken teknisk utrustning som behövs och vilka eventuella lagändringar som måste göras. I syfte att modernisera och effektivisera mängdhanteringen i underrätterna.

Det har redan hänt att pågående förhandlingar på grund av coronaviruset har behövt ställas in eller pausas för att en ledamot i rätten insjuknat eftersom dagens ordning kräver att ledamöterna är fysiskt närvarande i rättssalen. Jag skulle gärna se att det tillsattes en utredning som såg över möjligheten för en ledamot av rätten att kunna närvara per länk. Det är helt orimligt att stora mål som kanske sträcker sig över flera månader ska behöva ställas in eller helt tas om på grund av att en ledamot av rätten inte kan närvara på grund av exempelvis risk för att sprida smitta.

Man skulle mycket väl kunna tänka sig att en ledamot någon eller några dagar i större mål kunde följa förhandlingen per krypterad länk ifrån exempelvis sitt hem. Det är förstås inte optimalt men långt mycket bättre än att behöva ställa in eller ta om förhandlingar med de enorma kostnader det inte sällan är förenat med.

Ett konkret exempel är det så kallade Casinomålet som inom kort inleds vid Svea hovrätt. I målet är över hundra personer tilltalade och målet pågick ifrån vår till höst vid Uppsala tingsrätt. Det vore förödande om det målet mitt under pågående hovrättsprocess skulle behöva tas om på grund av att några av ledamöterna i rätten riskerade att sprida smitta. Då vore det bättre om ledamöterna under någon eller några dagar kunde följa förhandlingen per länk.

För frihetsberövade personer är isoleringen i sig nedbrytande varför det finns goda argument för varför en häktad klient regelbundet ska träffa sin advokat. Modern teknik kan därför inte utgöra ett alternativ till att advokaten träffar klienten regelbundet på häktet. Däremot skulle modern teknik kunna utgöra ett välkommet komplement till de fysiska mötena.

Idag tillåts häktade klienter att tala med sin advokat per telefon och jag kan inte se några hinder mot att samma samtal skulle kunna ske via videokonferenser. För en häktad isolerad person har det ett värde i sig att få se den person som han eller hon talar med. Om vi hade möjlighet till videokonferenser med våra klienter skulle vi också ha bättre möjligheter att gå igenom material utan att alltid behöva träffas. Det måste dock finnas ett effektivt och trovärdigt skydd mot att förtroliga samtal mellan oss och klienterna inte avlyssnas, överhörs eller spelas in nu när staten utrustas med allt effektivera övervakningsmetoder.

Häktade klienter med restriktioner får inte heller sällan tillåtelse att ringa till sina anhöriga. Samtal som är helt avgörande för isolerade personernas mentala hälsa. Jag kan inte se att det skulle föreligga några hinder mot att häktade personer istället för att tala i telefon skulle få ha videokonferenser med sina närmsta anhöriga. För pappan som sitter häktad skulle det betyda oerhört mycket att inte bara få höra utan även se sina barn. Det finns därför starka humanitära skäl för varför även häktena bör utrustas med utrustning som möjliggör att de intagna framöver ska kunna ha bättre kontakt med sina anhöriga.

Det är dags att vi aktörer i rättsväsendet tar till oss den moderna teknik som finns tillhanda och på allvar börjar att diskutera på vilket sätt vi kan effektivisera brottmålsprocessen utan att göra avkall på viktiga intressen som rättssäkerhet och rättstrygghet.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se