Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

REPLIK: ”Nytt styrdokument säkerställer enhetlig förhörsmodell”

Debatt
Publicerad: 2023-04-18 11:48
Foto: Daniella Backlund / SvD /TT

REPLIK – Av Irena Höglund Matthews, verksamhetsutvecklare, UB Syd (tidigare UC Syd),
Enheten för utveckling av brottsbekämpning vid Nationella Operativa Avdelningen.

Robert Klackenborn skriver att Polisen inte har någon antagen förhörsprocess och efterlyser en seriös diskussion om exakt vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett förhör ska kategoriseras som bra eller dåligt. 

Det är mycket riktigt viktigt för rättssäkerhet och likabehandling att en vetenskapligt underbyggd och enhetlig modell tillämpas vid alla förhör inom polisen. Detta ska säkerställas genom införandet av ett nytt styrdokument Polismyndighetens handbok för förhör – Polismyndighetens förhörsmodell. Denna handbok beslutades i februari i år och måste tillämpas från 1 januari 2024. Handboken ska följas vid alla förhör inom myndigheten, men arbetssättet ska anpassas efter omständigheterna, till exempel om förhöret sker i yttre tjänst eller om förhörspersonen har särskilda behov.  

Handboken har sin grund i aktuell lagstiftning och relevant forskning. Förhörsmodellen är strukturerad i enlighet med den så kallade PEACE-modellens fem faser. Handboken anger hur man ska arbeta med förhörets planering, genomförande och efterarbete. När man genomför förhör ska man använda kognitiv intervjumetodik när det är lämpligt. Det innebär bland annat att man stöder förhörspersonens förmåga att minnas händelser och minskar risken att påverka förhörspersonen att lämna felaktig information.

Det är centralt i arbetssättet att skapa en god kontakt och trygg förhörsmiljö, samt att söka opåverkad fri berättelse från förhörspersonen. Eventuella luckor eller motsägelser i förhörspersonens utsaga ska följas upp med ett objektivt och problemlösande förhållningssätt. I handboken stipuleras även att alla förhör ska spelas in i sin helhet med ljud, eller ljud och bild, när det är tekniskt möjligt.

Genom införandet av förhörsmodellen ska vi än mer systematiskt arbeta på ett sätt som ger information med högt bevisvärde som bidrar till väl underbyggda lagföringsprognoser och framgångsrik uppklarning av brott. 

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: