Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

REPLIK: ”Det går inte att bortse från att advokattiteln innebär fördelar för klienten”

Debatt
Publicerad: 2021-05-28 10:35

REPLIK – av Mia Edwall Insulander, advokat, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund och Ann Bergström, advokat.

Replik på debattartikeln: ”Är advokattiteln verkligen en kvalitetsstämpel?” publicerad den 25 maj 2021

Du kan inte alltid välja bort juridiken men du kan välja en advokat – du har ett val! Det är budskapet i en kort informationsfilm som Advokatsamfundet har tagit fram som fokuserar på familjerätt. Filmen ska ge kunskap om skillnaden mellan en advokatbyrå och en juristbyrå innan man bestämmer sig för hos vem man ska söka juridisk rådgivning. Att klienter ska vara medvetna om att det finns skillnader och den klientnytta som titeln advokat ger är viktigt.

Advokater har en särskild ställning i och med bestämmelserna i 8 kap rättegångsbalken vilka innebär att en advokat har en lagstadgad tystnadsplikt som är mycket långtgående samt är skyldig att iaktta god advokatsed. Enligt god advokatsed har klienten rätt till ett ombud som är garanterat oberoende av andras intressen än klientens utan några intressekonflikter och lojalt står på klientens sida genom hela rättsprocessen. Detta är advokatens kärnvärden.

Med det sagt, vill vi bemöta det som Helena Kumblad, processchef och Petra Segerdahl, vd på Verahill tar upp i sin debattartikel.

De skriver att titeln advokat med automatik inte borgar för bättre juridisk kompetens. De beskriver det också som ”smaklöst” att advokater argumenterar för att klienter ska välja att anlita just advokater på grund av den kvalitetsstämpel som titeln innebär.

Att titeln advokat inte säkert borgar för bättre juridisk kompetens än hos en jurist har debattörerna rätt i. Det finns heller ingen anledning att ha fördomar mot jurister som inte tillhör Advokatsamfundet. Konkurrens är bra och det finns förstås kunniga och erfarna jurister som inte är ledamöter av Advokatsamfundet. Skillnaden är dock att en advokat är bunden av ett tydligt etiskt regelverk. Hos en advokat ingår särskilda privilegier för klienten som inte garanteras enligt lag, på en juristbyrå. Advokatsamfundet utövar också tillsyn. Det faktum att Advokatsamfundet via disciplinnämnden, som är vår domstol, utövar tillsyn betyder att de advokater som inte följer advokatetiken kan tilldelas disciplinära påföljder.

Advokatsamfundet utövar både proaktiv och reaktiv tillsyn. Den proaktiva tillsynen består bl.a. i advokatbyråer regelbundet måste besvara frågor rörande sin verksamhet. Den reaktiva tillsynen innebär att disciplinnämnden prövar de anmälningar som kommer in. De påföljder som kan bli aktuella är erinran, varning, varning med straffavgift eller uteslutning ur samfundet.

Advokattiteln är också en garanti för att advokaten har uppvisat goda referenser, har styrkt sin lämplighet samt har några års relevant arbetslivserfarenhet. Det är man inte garanterad på en juristbyrå. Därtill kommer kravet på professionell vidareutbildning som innebär att advokater är skyldiga att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens 18 timmar per år. En extra trygghet för klienten är att Advokatsamfundets ledamöter omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring.

Det går inte att bortse från att advokattiteln innebär fördelar för klienten. Det faktum att det finns ett värde i advokattiteln blir än mer tydligt då det har visat sig att vissa juridiska byråer i sin annonsering och marknadsföring felaktigt använder sig av advokattiteln. Detta samtidigt som de i sin information till potentiella klienter tonar ned skillnaderna mellan advokater och jurister och ifrågasätter värdet av att anlita ”en dyr advokat”. Mer om det finns att läsa i en debattartikel som nyligen publicerades i tidskriften Advokaten.

Advokaternas kärnvärden är klientprivilegier och dessa är garanterade av lag. Syftet är att klienter ska få en så bra rådgivning som möjligt. Självklart är inte alla klienter alltid nöjda med den rådgivning de får från advokater, men då finns det möjligheter till tillsyn och uppföljning. Advokatsamfundet arbetar för närvarande aktivt med en förstärkt etiksatsning och den tillsyn som behövs. Som klient har man ett val och det är viktigt att kunna göra ett informerat sådant innan man bestämmer sig för hos vem man ska söka rådgivning.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: