Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Är advokattiteln verkligen en kvalitetsstämpel?”

Debatt
Publicerad: 2021-05-25 12:43

DEBATT – av Helena Kumblad, processchef på Verahill och Petra Segerdahl, VD på Verahill.

Som tidigare advokater, en av oss på större affärsjuridisk byrå och en på mindre humanjuridisk, och numera verksamma som VD respektive processchef på Verahill Familjejuridik, möter vi med jämna mellanrum fördomar mot jurister som inte tillhör Advokatsamfundet. När en uppfattning, snarare än kompetens, blir tongivande missgynnas både bransch, kollegor och klienter. Vi ser det därför som vårt ansvar att lyfta frågan. Att titeln advokat med automatik skulle borga för juridisk kompetens stämmer inte med vår erfarenhet. Som processjurister – den ena inriktad på kommersiella tvister och den andra på familjejuridiska – har vi genom åren stött på lika skickliga som oskickliga motpartsombud i rätten både inom och utom skrået.

Det som borgar för kvalitet är enligt vår uppfattning ett genuint intresse för och specialisering inom de rättsområden juristen valt att verka inom och att man har en arbetsgivare som ger förutsättningar för hållbar och kvalitetssäkrad utveckling.

Inom humanjuridiken finns det idag ett fåtal större aktörer, varav Verahill är en. Liten i jämförelse med den största aktören, enorm i jämförelse med den genomsnittliga advokatbyrån utanför den affärsjuridiska sfären. Hos oss arbetar jurister som brinner för familjejuridik. Specialister inom arvsrätt, förebyggande ekonomisk familjerätt och tvistelösning inom barnrätt, bodelning, arvstvister och tvångsmål.

Det är med stor bedrövelse – men tyvärr inte med motsvarande förvåning – som vi läser Hanna Bergwalls modiga krönika om sina erfarenheter som biträdande jurist i Dagens Juridik. Det är skamligt att advokater beter sig på det sätt som Hanna Bergwall beskriver, inte bara i förhållande till sina anställda, utan även i förhållande till klienter och domstolar. Extra smaklöst blir det också när så många advokater argumenterar för att klienterna ska välja att anlita just advokater på grund av den kvalitetsstämpel som titeln innebär.

Trots en bakgrund som advokat med särskild inriktning mot familjejuridik samt flerårig erfarenhet som specialist på Västerås stad inom framförallt LVU och över hundra LVU-förhandlingar fick en av oss avslag från att sättas upp på tilläggslistan för offentliga förordnanden av Förvaltningsrätten i Stockholm. Motiveringen var att titeln bytts från advokat till processchef på Verahill. Att en lämplighet som offentlig biträde skulle vara knutet till en titel och en arbetsgivare snarare än kompetens kändes absurt.

Vi är övertygade om att juristbranschen är i förändring och att moderna företag ligger i framkant både för att attrahera framtidens jurister och utveckla nya affärsmodeller som kommer att göra positiv skillnad i människors vardag. Vi har inte för avsikt att stillatigande låta oss diskrimineras i förhållande till den traditionella advokatbyrån.

Det är därför med stor glädje och tillförsikt om framtiden vi i dagarna tagit del av JO:s kritik mot Förvaltningsrättens agerande (Dnr 3437-2020 beslut 2021-04-06). JO fastslår att den som har uppdrag att förordna offentliga biträden är ansvarig för att de som förordnas är lämpliga för uppdragen, men också för att förordnanden sker i enlighet med de grundläggande principerna i regeringsformen om saklighet och opartiskhet. Vidare uttalar JO att det är ombudets lämplighet som är avgörande, inte vilken titel eller arbetsgivare man har.

Ett uttalande som är särskilt glädjande när man läser Hanna Bergwalls krönika.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: