Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nämndemännen: ”Eniga med Domstolverkets generaldirektör”

Debatt
Publicerad: 2023-03-17 11:25
Stefan Blomquist. Foto: Eric Tagesson

DEBATT – av Stefan Blomquist, Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund

Från NRF:s sida är vi i grunden positiva till Roléns krönika och vad som där sägs. 

Vi är omkring 9.000 nämndemän i det svenska rättsväsendet och vi har både skyldighet och sätter en ära i att vara opartiska, neutrala och utgöra allmänhetens insyn i vårt rättssystem. 

Vi instämmer helt i inställningen Rolén påvisar, att politiken stiftar lagar och domarna, juristdomare såväl som lekmannadomare, ska tolka dessa lagar. Politiska påtryckningar på objektiva domare hör inte hemma i en rättsstat! 

Vår inställning är, och har hela tiden varit, klar och tydlig gränsdragning så att nämndemännen i vårt land kan döma fritt och oberoende av politikens inverkan eller eventuella konsekvenser. Flyttas dessa gränser ökar också risken för uppluckring av domstolarnas oberoende. 

Thomas Rolén lyfter i sin artikel fram behovet av breddning av rekryteringsbasen så att även icke partipolitiskt bundna medborgare ges utökad möjlighet bli nämndemän. I bakgrunden ligger ett regeringsuppdrag med bland annat detta syfte och från NRF:s sida bidrar vi gärna i detta arbete. 

Avslutningsvis – Domstolsverkets generaldirektör markerar på ett tydligt sätt det svenska rättsväsendets oberoende. Från Nämndemännens Riksförbund instämmer vi helt i vad Rolén uttrycker i sin krönika.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: