Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Farlig utveckling att kräva disciplinära åtgärder för advokaters kulturutövning”

Debatt
Publicerad: 2020-03-11 12:34

DEBATT – av Peter Hellman, advokat

En musikvideo där en rappare hoppar upp på domarbordet i en sal i Södertörns tingsrätt, som man fått låna för inspelningen, har rört upp känslor på sociala medier och nu senast i en ledarartikel signerad Ivar Arpi i Svenska Dagbladet (10/3) och en debattartikel i Dagens Juridik av Adam Danieli. Många kallar beteendet olämpligt och ropar efter disciplinära åtgärder mot de advokater och jurister som deltog som anonyma statister vid inspelningen.

Inledningsvis skall anmärkas att det jag vet om filminspelningen är vad som framgår av Advokatsamfundets disciplinnämnds tre beslut i ärendet (som fattades utan att nämnden sett filmen) – vari anmälningarna lämnades utan åtgärd – och det man kan se på själva filmen. Värt att notera är också att tingsrätten självständigt beslutade att låna ut sina lokaler till inspelningen och att tingsrättens personal i form av ordningsvakter enligt uppgift var på plats vid inspelningen, samt att advokaterna och juristerna enligt egna uppgifter varit tydliga med att inspelningen skedde just på deras fritid.

Till undvikande av missförstånd skall också sägas att jag personligen inte hade valt att delta i en liknande film om jag tillfrågats. Detta inte för att jag menar att deltagandet skulle ha varit otillåtet utan bara för att jag inte tycker att budskapet var särskilt smakligt. Frågan är dock större än vad enskilda personer tycker om advokaternas val att medverka vid inspelningen. När man börjar ropa efter disciplinära åtgärder mot personer, advokater eller ej, för att man ogillar innehållet i en åsiktsyttring är det en farlig väg man börjar vandra.

Vi kan därför inte reducera en diskussion om advokaters rätt att på sin fritid ge uttryck för åsikter och meningar i skilda ämnen eller advokaters rätt att på motsvarande vis delta i olika konstprojekt, vare sig det rör sig om att måla tavlor, vara skådespelare eller delta i musikvideos, till en fråga om smakligheten i innehållet.

Tvärtom har advokater och advokatsamfundet en viktig roll när det gäller att värna ett fritt åsiktsutbyte och det fria ordet. Att åsikter och uttryck som kan te sig mindre smakliga kommer till uttryck just som konst är inget nytt. Särskilt inom konsten bör utrymmet för obekväma åsikter få vara stort. Det är därvid vare sig upp till advokatsamfundet, domstolar eller myndigheter att recensera konstens innehåll så länge som den håller sig innanför vad som är tillåtet inom ramen för de lagar vi har till skydd för yttrandefrihet och ett fritt meningsutbyte.

Enligt regeringsformen, en av våra grundlagar, är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet bestående i frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Denna rätt tillkommer givetvis även advokater – i synnerhet på advokaternas fritid.

Advokatsamfundet har att övervaka att landets advokater agerar inom ramen för god advokatsed. Det innebär inte att alla beteenden som för stunden kan anses olämpliga eller stötande är sådana att de kan eller bör bli föremål för disciplinära åtgärder från advokatsamfundets sida. Därför är det glädjande att advokatsamfundets disciplinnämnd uttalat just att det inte ankommer på nämnden att vara ”smakpolis” i liknande frågor. Oroande är dock att nämndens ordförande samtidigt flaggar för en möjlig omprövning av beslutet nu när filmen finns tillgänglig.

De som förespråkar att Advokatsamfundets disciplinnämnd borde ändra sig och istället fälla advokaterna och juristerna för deras medverkan i musikvideon efterfrågar en farlig utveckling. Ett sådant beslut skulle nämligen innebära dels att Advokatsamfundet sätter sig till doms över advokaters kulturutövning på fritiden och dels att man börjar recensera innehållet i kulturella verk och yttranden.

I förlängningen skulle en sådan ordning kunna innebära att även advokater som medverkar i annan kulturverksamhet – såsom att måla en samhällskritisk tavla, skriva en bok med rått innehåll eller varför inte delta i amatörteater vars innehåll anses mindre smakligt – kan fällas till ansvar. Detta skulle i sin tur exempelvis omöjliggöra medverkan i många av Shakespeares pjäser – eftersom dessa innehåller bland annat dödande, dödsdomar och andra otrevligheter, vilket med denna utgångspunkt inte skulle vara lämpligt för en advokat att främja.

Tycker man emellertid att en advokat utan problem måste kunna få spela även de mer svavelosande rollerna i en Shakespearepjäs eller delta på motsvarande vis vid andra kulturella begivenheter är den enda intellektuellt hederliga slutsatsen att advokaten också skall kunna delta i en musikvideo – även om artisten i videon hoppar upp på ett bord i en tom domstolslokal och rappar om att visa mittenfingret för polisen.

Att Södertörns tingsrätt kanske borde ha gjort ett annat val och inte lånat ut sin rättssal till filminspelning är en annan sak. Det skall dock varken ligga advokaterna och juristerna eller advokatsamfundet till last. Inte heller bör advokaterna lastas för att inspelningen skedde just i en tom rättssal– själva valet av kuliss för musikvideon bör svårligen vara utslagsgivande.

Avslutningsvis skall sägas att även de advokater som i sociala medier ropat på repression borde rannsaka sig själva. Att som advokat kräva att obekväma åsikter och medverkan vid dess framförande skall tystas genom disciplinära åtgärder är enligt min uppfattning inte förenligt med advokatrollen. För att citera inledningen i de vägledande reglerna om god advokatsed är en fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda regler utvecklade av advokaterna själva en viktig del av rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter skall kunna hävdas. I detta torde bland annat rättigheten att på sin fritid få medverka i inspelning av en musikvideo och andra kulturyttringar ingå.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.