Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Hur länge ska samfundet vara passivt?”

Debatt
Publicerad: 2020-03-11 10:37
Adam Danieli

DEBATT – av Adam Danieli, Jur. stud. och Viceordförande,
 Fria Moderata Studentförbundet.

Inte hobby, det är jobb, representerar min block
Stora brott vi begått, kammat in stora belopp […]
Gunnen, den gör ljud, här vi följer fucking inga normer
De vill hellre se mig locked up än att se mig pop up […]
Ingen har min stil, mittenfingret till polis
Skjuter utan att blinka, du kan bli fimpad
Taggar, undviker finkan […]
Brott lönar, jagar min föda

Så lyder ett utdrag av den låt som spelats in av artisten Z.E. och som släpptes nyligen. I låtens musikvideo trampar rapparen symboliskt på svensk polis och domstol i en svensk offentlig rättssal. Medverkar gör ett flertal advokater från olika byråer i Stockholm. Detta har väckt stor debatt, och det av goda skäl.

Att visa öppet förakt för rättsväsendet är givetvis helt oförenligt med advokatens roll. Videon är dock bara ett av flera exempel i närtid när advokater offentligt uppfört sig mycket tveksamt – utan att advokatsamfundet sett anledning att agera nämnvärt. I sitt beslut om videon har samfundet genom sin disciplinnämnd valt att utdela en varning till de inblandade advokaterna. Sådana har ingen direkt konsekvens, och är tänkta som intern kritik. De inblandade medlemmarna har med stor sannolikhet räknat med detta – det kostar ju ingenting. 

Advokatsamfundet har i sin reaktion fundamentalt underskattat det inträffade. Hur kan den organisation som i grunden ansvarar för det svenska advokatväsendet acceptera medlemmar som medverkar till glorifiering av kriminella, behovet användning av skjutvapen mot polis och yttranden om att brott ska löna sig? Om inte detta är grund för uteslutning ur kåren, vad krävs då? 

Artisten i fråga är givetvis fri att skapa sin musik. Vi lever i ett öppet samhälle där den konstnärliga friheten är central. Även juristkåren i stort bör vara fri att, likt befolkningen i övrigt, uttrycka sig och medverka i offentliga sammanhang utan särskild begränsning, förutsatt att det tolereras av deras arbetsgivare.

Vad gäller advokater är dock situationen en helt annan. Denna befattning innefattar stora förmåner från det offentliga. Advokater har samhällets förtroende att mot höga ersättningar erhålla allmänna uppdrag i domstol, inte helt olikt offentliga ämbetsmän, och utgör juridiska förebilder. Här finns mycket stora skäl även för utomstående att ställa krav på uppförande. Men då måste samfundet, som i grunden är helt självreglerande, agera. Ingen annan har i dagsläget möjlighet att påverka utvecklingen. 

De särskilda krav som advokaten är underkastad av just denna anledning brukar sammanfattas med att de ska följa det breda begreppet god advokatsed. I sina egna utförliga riktlinjer kring innehållet i denna sed skriver advokatsamfundet bland annat att ”En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls”.

Ingen kan på allvar påstå att förtroendet för kåren inte tar betydande skada av dessa individers agerande. Medlemmar som, istället för att främja, motverkar det goda rättssamhället är direkt olämpliga som advokater och förtjänar inte allmänhetens förtroende.
Att, som advokaterna i musikvideon, ställa sig helt oförstående till kritiken om etiska övertramp och invända med att de bara medverkat som privatpersoner visar hur lätt de tagit på sin egen advokatroll.

Generalsekreterare Mia Edwall Insulander konstaterar själv i en kommentar att många advokater som utför sitt arbete med nit och integritet i allmänhetens ögon tyngs av enstaka medlemmars dåliga omdöme. Ändå uteblir alla reprimander. Felaktigt hanterat kan detta i slutändan innebära att kraven på reglering från politiken ökar. Ett minskat oberoende vore djupt olyckligt, men om man inte klarar av att själv sätta upp tydliga gränser, kommer man också mista förtroendet att reglera sig själv. Sätter man nu inte upp tydliga prejudikat, ochbryter man inte utvecklingen, blir det knappast lättare i framtiden. 

Advokatsamfundet har en central roll att upprätthålla ett starkt förtroende för sina medlemmar, sin profession och för rättsväsendet. Det ligger i advokaters, men även i andra juristers, rättsstatens och medborgarens, intresse att man reagerar kraftfullt när advokater missköter sig. Tar man inte uppdraget och rollen på allvar bör man inte vara advokat. 

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: