Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenighet kring vård för flicka som dödade sin mamma

Familjerätt
Publicerad: 2019-11-25 09:50

Familjen var inte känd hos socialen innan 14-åringen under ett bråk skadade sin mamma så illa att hon avled.
Eftersom förundersökningen är nedlagd och bevistalan inte kommer att inledas är det inte visat att flickan ägnat sig åt brottslig verksamhet.
Däremot anser kammarrättens majoritet att hon har ett socialt nedbrytande beteende och att samtycket till vård inte är tillförlitligt.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i Stockholms stad ansökte om att en i dag 15-årig flicka skulle beredas vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Enligt nämnden utsätter flickan, genom brottslig verksamhet och socialt nedbrytande beteende, sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas – och det kan antas att vård inte kan ges med samtycke.

Dödade mamman

Enligt nämnden har flickan och hennes lillasyster blivit utsatta för våld av sin mamma, och flickans umgänge har inte heller ”alltid varit bra för henne”. Flickan, som ”burit en aggressivitet inom sig”, har hamnat i bråk och konflikter, som hon löst genom att ta till våld. Detta beteende ska ha eskalerat, och under ett bråk i juni 2019 tog flickan – då 14 år gammal – livet av sin mamma. Flickan bedöms inte ha ett kriminellt beteende eller identitet – men att döda någon kan enligt nämnden inte ses som annat än en mycket allvarlig brottslig handling som föranleder ett vårdbehov och bedöms vara ett uttryck för bristande anpassning.

”Helt ensam”

Nu saknar flickan vårdnadshavare, och hennes tidigare nätverk har tagit avstånd från henne. Hon är därför ”helt ensam” – och hennes styvpappa har dessutom sagt att han hoppas att hon tar livet av sig och att han själv vill skada henne. Trots att syskonen befinner sig hos familjemedlemmar som vill skada henne har flickan uppgett att hon vill träffa dem. Detta visar enligt nämnden på bristande insikt om de risker som kan finnas i miljöer som hon vill uppsöka.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att varken flickan eller hennes familj varit aktuella hos socialtjänsten förut, och att det tidigare gick bra för henne i skolan. När det gäller mammans död är skuldfrågan ännu inte avgjord – och det är därmed inte utrett att flickan gjort sig skyldig till en brottslig handling i samband med detta. Eftersom det inte i övrigt finns uppgifter om att flickan begått brott saknas det stöd för att hon ägnat sig åt brottslig verksamhet. Däremot ansåg domstolen att flickan har ett socialt nedbrytande beteende och att hon på grund av detta löper en påtaglig och tillräckligt konkret risk för att skada sin hälsa och utveckling. Hon är därför i behov av vård enlighet med nämndens vårdplan, och ansökan bifölls därför.

Ingen bevistalan

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att flickan i polisförhör påstått att en okänd person hade tagit sig in i bostaden och dödat mamman. När flickan sedan erkände hävdade hon självförsvar – även om hon enligt nämnden gick långt över vad nödvärnsrätten medger. Eftersom flickan var 14 år gammal vid tidpunkten kan hon oavsett detta inte dömas till ansvar för brott. Förundersökningen är också nedlagd, och bevistalan kommer inte att inledas. Sammantaget finner även kammarrätten att det inte finns stöd för att flickan gjort sig skyldig till brottslig verksamhet på det sätt som avses i 3 § LVU.

”Socialt nedbrytande beteende”

Däremot anser kammarrätten att flickans agerande i samband med att hennes mamma avled talar för att hon har ett socialt nedbrytande beteende. Flickan har dessutom även tidigare hamnat i konflikter och använt våld. Flickan själv anser sig varken ha problem med ilska eller ha något vårdbehov, men har samtyckt till att bo i familjehem och gått med på den behandling som nämnden anser att hon behöver. Kammarrätten anser dock att tillförlitligheten i hennes samtycke kan ifrågasättas, och att förutsättningarna för vård enligt LVU därför är uppfyllda.

Skiljaktiga meningar

Ett kammarrättsråd och referenten anser att flickans överklagande ska bifallas. De framhåller att flickans lärare beskrivit henne som ”ordentlig, duktig och jättefin” samt att hon kan ha bytt skolor på grund av missnöje med undervisningen. De uppgifter om eskalerande våldsbenägenhet som vissa familjemedlemmar berättat om är obekräftade, och flickan ska också ha hållit sig utanför bråk och osämja på SiS-hemmet. Det saknas skäl att anta att flickan inte kommer att samarbeta med socialnämnden och gå med på behandling, anser de skiljaktiga domarna. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
red@dagensjuridik.se