Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Uppgifter i domstolsinlaga var förtal – måste betala skadestånd

Berättade om grannes tidigare domar i mål om bygglov

Systrar beviljas uppehållstillstånd – ”exceptionella omständigheter”

Utvisning skulle strida mot Barnkonventionen

Rökare tvingas flytta från bostadsrätt – efter 40 år

Flera åtgärder har vidtagits

Förlorar lägenhet – efter 18 år på rättspsykiatrisk vårdinrättning

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut

Ljög om att hon var ogift – måste återbetala bistånd på 370 000

Påverkade bedömningen

Hyresrätt förverkad efter nattligt bankande

"Omfattande störningar"

HD korrigerar utdömt skadestånd för Rolexklocka

Målsäganden hade inte yrkat ersättning

Aspskott inte tillräckligt för uppsägning av hyresavtal

Hyresvärden ville vräka

Nekas ha skjutvapen hos sin far – tog jägarexamen för sent

Kammarrätten ändrar underinstansens beslut

Tjänstledig får behålla felaktiga löneutbetalningar

Handlade i god tro

Fel kräva bullerplank runt fotbollsplan i Nacka

Boende krävde förbud av fotbollsspel

HD klargör rättsläget vid styvbarnsadoption

Barnets bästa väger tyngst

Domstol: Asylsökande barn ska alltid tilldelas offentligt biträde

Underinstanserna läxas upp

Miljongåvor från sjuk pappa inte förskott på arv

Innebar ekonomisk uppoffring

Datainspektionen granskar sex svenska företag

I ljuset av Schrems II-domen

Skatteverket förlorar tvist om rättegångskostnader efter felaktig utmätning

Enskilda får anlita jurist för att försvara sig mot felaktiga myndighetsbeslut