Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Telia lyckas inte visa mobilköp – trots undertecknat avtal

Tvist om drygt 10 000 kronor avgjord

Advokat skrev testamente som gynnade kollega – båda varnas

Båda advokaterna varnas och får straffavgift

Ny studie: Budgivning kan lösa vårdnadstvister

"Samma resultat oavsett ekonomiska förutsättningar"

Toppjurister åsidosatte ”viktig rättssäkerhetsprincip” i skiljedom

Skiljedomen avgjordes av toppjurister - ska upphävas

Spred vägglöss i fastigheten – 58-åring måste flytta

Anses ha åsidosatt sina förpliktelser

Rätt till bistånd upphör när utvisningsbeslut slutar gälla

HFD har prövat frågan i färsk dom

Ny praxis: Får rätt till socialbidrag för köp av smartphone

Ingår i en "skälig levnadsnivå"

Havsörnens häckningsplatser förblir sekretessbelagda

"Risk för att uppgifterna skulle kunna leda till störningar"

Kammarrätten: Inget adligt hinder att heta Von i förnamn

Bakläxa för underinstanserna som hänvisade till adliga efternamn

Covid 19-vite kräver inte lagakraftvunnet beslut

Restaurang måste betala 50 000 efter brister

Hovrätten dömer Lufthansa betala för försening

Inte lyckats visa på extraordinära omständigheter

KRÖNIKA: ”Schrems II – Hög tid för företagen att agera”

Av Jennie Nilsson, Head of Information Technology and Data Privacy och Victoria Jin, Biträdande jurist, Intellectual Property & Technology Law, Baker McKenzie Advokatbyrå

”Pandemiklausuler centrala i framtidens avtal”

Force majeure gäller sannolikt inte pandemier

Pandemin har inte lett till fler vräkningar – än så länge

Antalet berörda barn har minskat från 253 till 245

Motsatta uppfattningar om umgängessabotage – mamman får vårdnaden

Pappan friad från misshandelsåtal

Frekvent bilförsäljning med vinst ingen hobby

Åkte bland annat till Tyskland och köpte bilar