Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Fyrbarnsmor som dömdes för bidragsbrott frias i hovrätten

Saknade uppsåt att begå brotten

”Kommunala tjänstemän – arbetsgivare eller bara anställda?”

DEBATT - av Arne Grip rättssociolog, f.d. universitetslektor vid Linköpings universitet

HD ger prövningstillstånd efter lägenhetstvist mellan sambor

Saknas vägledande praxis

”Rapporteringsplikt för inhemska skattearrangemang – inte unikt för Sverige”

DEBATT – av Peter Sundgren, skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden, WITS

HD återförvisar mål efter missad preskription

Tillskansade sig miljoner

Reinfeldts skatteuppgifter belagda med sekretess

Dagstidning nekas ta del av uppgifterna

Hovrätten halverar ersättning för nakenbilder på Facebook

Krävs allvarligare kränkning

”Ett utmärkt exempel där advokattiteln inte behövs för framgång i domstol…”

DEBATT - av jur.kand Martina Kallenberg, Juristbyrån Martina Kallenberg AB Lund/Trelleborg/Vellinge

91-åring förlorar rätt till äldreboende

Inte visat att hennes behov inte kan tillgodoses i hemmet

JK kritiserar universitet angående utlämnande av handlingar

Begärde ut handlingar om sig själv

Nödvärn godtas när sambopar bråkade

Upphäver tingsrättens friande dom

Asylsökande i skilsmässoprocess har svensk hemvist

Har för avsikt att stanna i Sverige för gott

Fel av överförmyndare att bortse från samtycke i sekretessärende

Har full rättshandlingsförmåga

Moderskap nekas efter surrogatfödsel

Kvinnans make anses vara fader

Kan få högre föräldrapenning – efter tolv år

Ha inte preskriberats enligt Kammarrätten

Bostadsbidrag vid månggifte blir fråga för HFD

Ska pröva bidrag för personer som lever polygamt och är folkbokförda på olika adresser