Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Egenhandlade för kundens räkning – kapitalförvaltare varnas

Branschbevakning
Publicerad: 2020-11-19 08:51
Foto: Linus Sundahl-Djerf / SvD / TT /

En kapitalförvaltare placerade köp- och säljordrar som matchade varandra, för en kunds räkning, i syfte att hjälpa kunden genomföra en intern överföring av värdepapper.
Egenhandel är förbjudet och utgör en allvarlig regelöverträdelse, påpekar disciplinnämnden.
Då det rört sig om en engångsföreteelse stannar påföljden dock vid en varning.

En licenshavare, anställd som kapitalförvaltare hos ett företag, anmäldes av företaget till Swedsec för att – i strid med interna och externa regler – ha placerat köp- och säljordrar som matchat varandra, för en kunds räkning.

Licenshavaren kontaktades i mars 2020 av en av företagets kunder som önskade genomföra en intern överföring av värdepapper utanför marknaden, från sin värdepappersdepå till sitt investeringssparkonto.

Efter att kunden informerats om att interna överföringar tog längre tid på grund av det rådande marknadsläget kom de i stället överens om att göra transaktionerna på marknaden. Licenshavaren genomförde därmed flera köp- och säljordrar åt kunden, varav vissa matchade varandra.

Handlade med sig själv

Enligt företaget innebar detta att licenshavaren alltså handlade med sig själv i syfte att flytta värdepapper från depån till investeringssparkontot. De transaktioner som matchade varandra uppgick till 313 538 kronor respektive 447 811, totalt alltså drygt 760 000 kronor. Transaktionerna flaggades därför i företagets system som så kallade ”wash trades”, en form av marknadsmanipulation där en investerare både säljer och köper finansiella instrument för att vilseleda och skapa skenbar aktivitet på marknaden.

Vid Swedsecs disciplinnämnd har licenshavaren erkänt händelsen och förklarat att han ”tagit det inträffade på yttersta allvar”. Varken kunden eller han själv hade dock haft något uppsåt att manipulera marknaden.

Uttryckt ånger

Nämnden konstaterar dock att egenhandel är förbjuden, både enligt marknadsmissbruksförordningen och enligt företagets interna regler.

Licenshavaren har emellertid insett det felaktiga i sitt agerande och uttryckt ånger över detta. Det har dessutom rört sig om ett enstaka tillfälle och licenshavaren, som har arbetat i företaget under lång tid, har inte tidigare begått några överträdelser.

Påföljden kan därför stanna vid en varning. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se