Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tog sexbilder på funktionshindrad flicka – frias från poseringsbrott

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-24 13:15
Foto: Johan Nilsson / TT

Mannen åtalades för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering mot en svårt funktionshindrad åttaåring.
Han friades av hovrätten – eftersom flickan inte ”poserat” utan förhållit sig passiv vid övergreppen.
Nu överklagar Riksåklagaren till HD.

En man i 20-årsåldern åtalades i Södertörns tingsrätt för grov våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och för barnpornografibrott. De åtalade gärningarna riktar sig genomgående mot samma målsägande: en svårt funktionshindrad åttaårig flicka som mannen arbetat som personlig assistent för fyra gånger under våren 2019.

Fyra tillfällen

Åtalet utgår från mannens egna inspelningar, som visar att han utsatt flickan för övergrepp vid samtliga fyra tillfällen som han arbetat som assistent åt henne och samtidigt dokumenterat dessa. Åtalspunkterna överlappar delvis – och samma åtalspunkter avser våldtäkt / sexuellt övergrepp och grovt utnyttjande för sexuell posering.

Dömdes i tingsrätten

Tingsrätten dömde mannen till åtta års fängelse för tre fall av grov våldtäkt mot barn, tre fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn samt för sju fall av barnpornografibrott. Domstolen ansåg dock inte att ansvar skulle utdömas för grovt sexuellt övergrepp mot barn, trots att gärningspåståendena var styrkta. Domstolen ansåg nämligen att brottet, i likhet med sexuellt ofredande, är subsidiärt till brott enligt 6 kap. 1-9 §§ brottsbalken. Samma gärning skulle därför inte rubriceras både som våldtäkt respektive sexuellt övergrepp mot barn och som utnyttjande av barn för sexuell posering – utan det sistnämnda brottet konsumerades av de förstnämnda.

Yrkade skärpning

Mannen överklagade och yrkade att de sexuella övergreppen och våldtäkterna inte skulle rubriceras som grova – och att påföljden under alla förhållanden skulle lindras. Åklagaren yrkade samtidigt att mannen skulle dömas särskilt även för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och som en konsekvens av detta skärpa mannens fängelsestraff.

Svea hovrätt väljer dock nu att gå på samma linje som tingsrätten.

”Krävs deltagande”

Domstolen anser att det har varit korrekt av tingsrätten att rubricera de sexuella övergreppen och våldtäkterna som grova – och delar även tingsrättens syn i påföljdsfrågan.

När det gäller frågan om ansvar för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering gör dock hovrätten en annan bedömning än tingsrätten. Lagtexten talar nämligen om ”den som främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller medverkar till sexuell posering”. För ansvar enligt denna bestämmelse krävs det enligt domstolen därför någon form av eget deltagande från barnets sida för att det över huvud taget ska kunna bli fråga om att utföra eller medverka i en posering.

Posering ogillas

Flickan har i det aktuella fallet inte gjort någonting som kan tolkas som att hon poserat sexuellt utan det enda som hänt är att mannen har vidrört henne på olika sätt och blottat hennes underliv. Redan av detta skäl ska åtalspunkterna om grovt utnyttjande av barn för sexuell posering ogillas, menar hovrätten.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade även för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering i sex fall.
RÅ menar att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart som utnyttjande av barn för sexuell posering att utsätta ett barn för sexuella handlingar och samtidigt dokumentera detta även om barnet inte aktivt medverkar vid gärningen.

Enligt riksåklagaren är rättsläget oklart när det gäller om gärningar av samma slag som denna kan bestraffas som utnyttjande av barn för sexuell posering. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se