Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tjuvrökande son piskades av pappan – modern frias

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-10-08 10:51
Foto Hasse Holmberg / TT

Föräldrarna till en 14-årig pojke dömdes i tingsrätten för att ha misshandlat sin son med en ridpiska på grund av att pojken rökt på sin skola.
Hovrätten friar nu kvinnan då det finns rimligt tvivel kring hennes medverkan.
Eftersom föräldrarna inte kan anses ha agerat tillsammans sänks följaktligen straffet för fadern från åtta till fem månaders fängelse.

Den 19 mars 2019 kontaktade personalen på en 14-årig pojkes skola dennes storasyster för att berätta att pojken rökt en cigarett på skolan dagen innan.

Pojkens 49-årige pappa blev mycket arg och besviken och kontaktade modern – den 46-årig kvinna – och bad henne att komma till lägenheten för att prata med sonen. Vad som därefter hände i lägenheten rådde det delade meningar om.

Berättade för mentor

Utrett var dock att 14-åringen dagen efter händelsen berättat för sin mentor att han blivit slagen av sina föräldrar. Han fick därefter, på inrådan av sin lärare, prata med skolans kurator och berättade då att han blivit slagit med en ridpiska.

Redan det åberopade rättsintyget och de åberopade fotografierna på pojkens skador talade enligt Lunds tingsrätt med styrka för att pojken blivit misshandlad. Det var därmed ställt utom rimligt tvivel att pojken blivit piskad med en hård flätad läderpiska.

Utöver denna bevisning bekräftades pojkens uppgifter även delvis av faderns uppgifter samt av vittnesuppgifter från pojkens storasyster.

Tingsrätten fällde båda

Sammantaget fann tingsrätten det utrett pojkens båda föräldrar misshandlat honom med en ridpiska genom att flera gånger ha slagit honom på låren och att i vart fall tre gånger ha slagit honom på ryggen och armarna.

De dömdes båda till åtta månaders fängelse och ålades att solidariskt betala 15 000 kronor till sin son i skadestånd.

Hovrätten över Skåne och Blekinge friar nu modern och sänker straffet för fadern.

Förloppet började när modern var ensam i sovrummet med sin son och fortsatte då hon efter en stund lämnade sovrummet och fadern i stället kom in och var ensam med sonen i sovrummet, skriver hovrätten inledningsvis.

Inte starkt stöd

Utgångspunkten är som tingsrätten funnit att pojken blev misshandlad i sovrummet med en ridpiska. Genom utredningen samt pappans vidgående i ansvarsdelen, står det klart att det var den 49-årige mannens slag som orsakat de skador som pojken fick.

Frågan är dock om även mamman slagit sin son med piskan.

Ingenting tyder på att föräldrarna kommit överens om – underförstått eller uttalat – att pojken skulle bestraffas fysiskt för att ha rökt på skolan, bedömer hovrätten.

Pojkens påstående att även mamman slog honom över benen med ridpiskan och sedan lämnade över den till pappan för att fortsätta misshandeln får heller inte lika starkt stöd av stödbevisningen som pojkens uppgifter om det senare skedet av händelseförloppet.

Rimligt tvivel

Efter en sammanvägning av bevisningen finns det enligt domstolen därför utrymme för rimligt tvivel i fråga om den 46-åriga kvinnan slagit sin son när hon var ensam med honom.

Det är samtidigt inte bevisat att faderns misshandel föregicks av en överenskommelse på förhand mellan föräldrarna att bestraffa sonen med våld. Det är heller inte bevisat att kvinnan sa något till mannen i samband med att hon lämnade sovrummet som innebar en uppmaning att slå pojken.

Den 46-åriga kvinnan frikänns därför helt från misshandeln. Eftersom angreppet inte varit gemensamt från båda föräldrarna sätts straffet ner för fadern till fem månaders fängelse. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se