Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svärmor har bättre rätt till svärdotterns utmätta bil

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-05-20 09:21
Foto: Claudio Bresciani / TT /

En kvinna har bättre rätt till en utmätt bil än borgenärerna.
Hon kunde visa att hon överfört köpesumman till sonens sambo och att hon var registrerad ägare.
Att bilen stod kvar på sambons parkeringsplats, att sonen använde bilen och att samboparets bilbarnstol låg kvar i bilen påverkar inte bedömningen i hovrätten.

Kronofogdemyndigheten utmätte genom utmätningsbeslut den 27 oktober 2018 en personbil för skulder som en kvinna hade. Kvinnan överklagade utmätningsbeslutet och anförde att hon sålt bilen till sin sambos mor. Tingsrätten avslog överklagandet. Beslutet överklagades till Svea hovrätt som avslog överklagandet och förelade modern att väcka talan om bättre rätt till personbilen mot sin ”svärdotter” samt ett antal kreditgivare och Staten genom Skatteverket.

Hävdade köp

Modern valde att väcka talan om bättre rätt till bilen. Hon hävdade att hon köpte personbilen av sin sons sambo den 26 oktober 2018. Parterna skrev på ägarpapper och samtliga nycklar överräcktes till henne i samband med köpet. Samtidigt erlade hon 59 000 kr för personbilen via Swish. Efter köpet åkte hon till en verkstad med sin son och installerade en ny stereo och nackstödssärmar i personbilen. Utrustningen betalades av henne vilket, enligt henne, talar för att hon blivit ägare av personbilen. I väntan på att hennes man skulle hämta personbilen lämnade hon den på säljarens parkeringsplats över natten mellan den 26 och 27 oktober 2019. I en sms-konversation med sonens sambo omnämns att kvinnan ska göra ärenden tillsammans med sonen och att de ska låna sambons parkeringsplats. Av konversationen framgår vidare att sambon svarar att det går bra att låna parkeringsplatsen samt tackar för en smidig affär.

Besittningen inte övergått

Bilen stod på parkeringsplatsen under utmätningsdagen vilket gäldenärerna tog fasta på eftersom de ansåg att säljaren därmed hade kvar bilen i sin besittning. I personbilen fanns dessutom en bilbarnstol, kontanter och andra föremål som tillhörde samboparet. Under den korta tid som personbilen förflyttades från säljarens parkering var det hennes sambo/köparens son som framförde bilen och inte köparen, varför besittningen härigenom inte kan anses ha övergått.

Nacka tingsrätt konstaterade att köparen till tingsrätten anfört att hon ställde bilen på säljarens parkeringsplats i väntan på att hennes man skulle följa med och hämta bilen, då hon själv åkte tillbaka i en annan bil. ”Denna förklaring framstår enligt tingsrätten som vag och oprecis. Omständigheten att [samboparet] inte längre hade tillgång till bilen, skulle ha lämnat kvar en bilbarnstol och pengar i bilen framstår även den som svårförklarlig” skrev rätten.

Ogillades

Att modern varit registrerad ägare till bilen och att hon via swish betalat 59 000 kr den 26 oktober 2018 kunde mot denna bakgrund inte medföra att hon har styrkt att bilen tillhörde henne trots att den fanns kvar hos säljaren. Käromålet ogillades därför.

Enligt hovrätten talar utredningen sammantaget med styrka för att modern förvärvade äganderätten till bilen dagen före utmätningen. Hon har därmed fullgjort sin bevisbörda. Hovrätten faster särskild vikt vid kontoutdraget och registerutdraget från Transportstyrelsen samt noterar därvid att ingen part i målet har ifrågasatt att sonens sambo mottagit de aktuella medlen från kvinnan den aktuella dagen eller att dessa avsett betalning för bilen. Därmed ankommer det på motparterna att presentera sådant stöd för sin ståndpunkt att den bevisning som kvinnan åberopat inte längre kan anses tillräcklig (jfr NJA 2019 s. 765 II med hänvisning till NJA 1999 s. 594).

Rimlig förklaring

Hovrätten anser att kvinnan har lämnat en rimlig förklaring till varför bilen stod uppställd på den aktuella parkeringsplatsen och att den förklaringen vinner stöd av sms-konversationen med säljaren. De övriga omständigheter som förts fram av gäldenärerna är enligt hovrättens bedömning inte heller sådana att de förtar bevisvärdet av den utredning som kvinnan har presenterat.

Hon har därmed styrkt sitt påstående om bättre rätt till den utmätta bilen. Tingsrättens dom ska därför ändras så att hennes talan om bättre rätt till bilen bifalls. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.