Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man nekas överlåta hyresrätt till sin storasyster

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-02-19 13:19
Foto Bertil Ericson / TT

En 45-årig man nekas överlåta sin hyresrätt i Stockholm till sin storasyster.
Systern hade å ena sidan sagt att hon inte tänkte på att skriva sig på lägenheten förrän 2019, men har å andra sidan uppgett att hon fortsatt vara skriven på villan i Sollentuna av ekonomiska skäl, vilket hyresnämnden fann märkligt.
Hovrätten instämmer.

En 45-årig man bodde sedan i februari 2003 i en etta i Stockholm. I mars 2019 ansökte mannen om tillstånd hos Hyresnämnden i Stockholm att överlåta lägenheten till sin syster. Hyresvärden svarade med att säga upp mannens hyresavtal.

Vid hyresnämnden anförde värden att mannen olovligen upplåtit lägenheten i andra hand till systern. Deras utredning hade nämligen visat att 45-åringen flyttat från lägenheten och att han sedan den 18 mars 2019 var folkbokförd på en annan adress i Stockholm.

Uppgett att de sammanbott

Vidare konstaterades att systern inte hade folkbokfört sig på den aktuella lägenhetens adress förrän den första februari, vilket hyresvärden tyckte var märkligt eftersom syskonen i överlåtelseansökan uppgett att de sammanbott sedan januari 2015.

Mannen vidgick de faktiska omständigheterna, men förklarade att systern på grund av äktenskapsproblem hade flyttat in i början av 2015 och at det med tiden blivit mer permanent. Anledning till att hon inte hade skrivit sig på adressen var att hon inte hade tänkt på detta. Det hade även funnits ekonomiska skäl för att alltjämt vara folkbokförd på villafastigheten i Sollentuna – en villa systern ägde till hälften med sin make.

Olovligen

45-åringen förklarade att han stått för hyresbetalningarna men att hans syster stått för övriga kostnader såsom mat med mera. Sedan januari 2019 hade systern dock betalat hyran själv.

Hyresnämnden konstaterade att systern i vart fall sedan januari 2019 brukat den aktuella lägenheten självständigt samt att det inte funnits något tillstånd för detta. Det var emellertid oklart vid vilken tidpunkt exakt som 45-åringen förstått att hyresvärden motsatte sig hans begäran om överlåtelse till systern.

Även om det kunde finnas en kortare period som förflutit från hyresvärdens avslag till att ansökan sedan lämnas in till hyresnämnden kunde det enligt nämnden inte ha rört sig om mer än cirka en månad. Det förhållandet att 45-åringen upplåtit lägenheten till sin syster under den tiden var således inte tillräckligt för att hyresavtalet skulle upphöra på grund av olovlig upplåtelse.

”Största föriktighet”

Beträffande frågan om överlåtelse av hyresrätten till systern påpekade hyresnämnden att båda syskonen hade ett intresse av att hyresrätten skulle få överlåtas. Förhören med dem skulle dömas med största försiktighet.

Systerns förklaring till varför hon inte skrivit sig på adressen tidigare än februari 2019 lämnade enligt nämnden vissa betänkligheter, då kvinnan å ena sidan inte tänkt på att skriva där, å andra sidan gjort ett övervägt val utifrån ekonomiska skäl.

Sammantaget ansåg nämnden inte att 45-åringen lagt fram tillräckligt övertygande bevisning för att det skulle vara styrkt att syskonen varaktigt sammanbott sedan 2015. Ansökan om överlåtelse avslogs därför.

Saknade behov

Eftersom mannen numera bodde på en annan adress i Stockholm tillsammans med sin sambo och deras gemensamma son saknade han samtidigt behov av lägenheten. Hyresavtalet sades därför upp.

Svea hovrätt gör ingen annan bedömning i sak men förlänger uppskovet med avflyttningen till den 1 juli 2021. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se