Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mäklare missade att informera om servitut – varnas

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2022-09-21 10:35
Gengrebild.

Trots att mäklaren har haft tillgång till handlingar som bekräftar att en förmedlad fastighet belastas av servitut har han valt att inte föra in uppgifter om detta i köpekontraktet.
Därigenom har han brustit i sin kontrollskyldighet.
Det konstaterar Fastighetsmäklarinspektionen, som varnar mäklaren.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklare som missat att informera om två servitut som belastade en förmedlad fastighet.

Anmälaren hade anlitat mäklaren för att förmedla två fastigheter. Under uppdraget uppmärksammade han mäklaren på att den ena fastigheten belastades av två officialservitut samt underströk att dessa inte framgick av fastighetsregistret. Mäklaren inhämtade därför handlingar från Riksarkivet.

Fastigheten såldes hösten 2019. Våren 2020 kontaktades anmälaren av köparnas ombud som gjorde gällande att det förelåg avtalsbrott eftersom servituten inte redovisats i köpekontraktet. Det framkom då att mäklaren hade angivit i köpehandlingarna att fastigheten inte var belastad med servitut. Några månader senare framställde köparna krav mot anmälaren, vilket slutade i en förlikning.

Yttrande

Mäklaren yttrade sig över anmälan. Servituten fördes inte in i köpekontraktet eftersom det var oklart om det förelåg servitut eller inte. Han begärde ut handlingar från Riksarkivet och fick då ut en avstyckningsakt. Av denna framgick visserligen att det fanns ett servitut, men detta avspeglades inte i fastighetsregistret. Han informerade köparen om innehållet i avstyckningsakten i god tid och överlämnade akten i samband med köpet.

FMI erinrar inledningsvis om att det följer av 17 § fastighetsmäklarlagen att mäklaren är skyldig att kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka eventuella rättigheter som belastar densamma. Av hovrättspraxis framgår att kontrollplikten omfattar även icke-inskrivna servitut. Det är inte tillräckligt att mäklaren förlitar sig på säljarens uppgifter beträffande servitut.

Brustit

Inspektionen konstaterar att mäklaren hade tillgång till en avstyckningsakt av vilken det framgår att fastigheten belastas av servitut. Dessutom har FMI hämtat in fastighetsutdrag avseende fastigheten och kan konstatera att det även där finns uppgifter om servituten.

Mot bakgrund av att mäklaren har känt till servituten genom avstyckningsakten borde han ha kontaktat Lantmäteriet och kontrollerat förekomsten av eventuella servitut. Han borde därefter ha fört in servitutsuppgifterna i köpekontraktet. Han har därför brustit i sin kontrollskyldighet.

Förseelsen motiverar en varning. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: