Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte visat att p-bot fästs på vindrutan – 70-åring slipper betala

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-09-14 10:57

En oerfaren parkeringsvakt, ofullständig fotodokumentation samt edsvurna motberättelser från mannen och dennes sambo bryter presumtionen om att en parkeringsbot ställts ut till en 70-årig man och fästs på dennes bil.
Det anser hovrätten och befriar mannen från betalningsskyldighet.

Ett parkeringsbolag anförde vid Malmö tingsrätt att en bil tillhörande en 70-årig man hade olovligen uppställts på parkeringsområdet i Nornegatan i Malmö, under sju minuter. Vid kontrollen hade p-skiva saknats eller inte varit synlig, trots att kravet på p-skiva framgick av skyltar.

Parkeringsbolaget yrkade att mannen skulle betala 400 kronor för parkeringsboten, ersättning för inkassokostnaden som uppstått då mannen inte betalat boten samt ersättning för ansökningsavgiften till tingsrätten med 900 kronor.

Nekade till att ha fått bot

Mannen hävdade å sin sida att hans bil endast stått parkerad cirka två minuter utan p-skiva, att han därefter flyttat den till en annan parkeringsruta på området och satt upp korrekt inställd p-skiva.

Det hade inte vid någon tidpunkt fästs någon parkeringsbot på mannens bil, varken på vindrutan eller på annan del av bilen. Någon bot hade inte heller överlämnats personligen, menade mannen.

Frågan var dels hur länge den 70-årige mannens bil stått parkerad utan p-skiva, dels huruvida parkeringsvakten fäst en bot på framrutan på mannens bil eller inte.

Högt bevisvärde

Tingsrätten påpekade att det finns en presumtion för att kontrollavgift i enlighet med lag fästs på vindrutan, när ett betalningsföreläggande ställts ut. En parkeringsvakts uppgifter tillmäts i regel högt bevisvärde.

I fallet fanns det enligt domstolen inget skäl att ifrågasätta den aktuelle parkeringsvaktens trovärdighet eller de uppgifter han hade lämnat. Efter en helhetsbedömning av omständigheter ansågs det därför visat att 70-åringen parkerat i strid med gällande bestämmelser och att kontrollavgiften utfärdats i enlighet med lag.

Domen överklagades till Hovrätten för Skåne och Blekinge.

Fotografier

Hovrätten noterar att någon kontrollavgiftsfaktura inte syns på de fotografier som både parkeringsbolaget och den 70-årige mannen åberopat.

Hovrätten konstaterar samtidigt att både mannen och dennes sambo, under ed, lämnat detaljerade berättelser för omständigheterna den aktuella förmiddagen.

Kvinnan har berättat att hon flyttade bilen till en annan ruta och lade en p-skiva i framrutan. Att hon därefter suttit kvar i bilen och iakttagit parkeringsvakten tills denne lämnade området är inte märkligt, skriver hovrätten. Tvärtom utgör sådana detaljer i kvinnans berättelse att trovärdigheten av hennes vittnesmål stärks.

Utrymme för misstag

Därtill kommer att parkeringsvakten hade arbetat som parkeringsvakt i endast en månad, vilket enligt hovrätten lämnar större utrymme för att han kan ha begått ett misstag.

Sammantaget finner därför hovrätten att presumtionen om att en parkeringsbot har ställts ut har brutits. 70-åringens överklagande ska därför vinna bifall. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.