Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD korrigerar utdömt skadestånd för Rolexklocka

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-01-11 12:55

Genom hovrättens dom förpliktades en gärningsman att ersätta målsägandens Rolexklocka, trots att målsäganden inte yrkat detta.
Högsta domstolen ändrar nu domen på så sätt att skadeståndsansvaret inte ska omfatta ersättning för klockan.

Fyra personer dömdes för bland annat grov misshandel, grovt människorov och utpressning.

Enligt åtalet hade de gemensamt och i samförstånd den 18 november 2018 fört en man till en parkeringsplats i Nacka och där hotat honom med ett automatvapen och sedan också skjutit honom med tre skott i benet med sårskador och smärta som följd.

De fyra männen påstods gemensamt och i samförstånd genom våld, hot om våld och frihetsberövande ha tvingat den hotade mannen och hans mor att lämna över två värdefulla klockor och en dyr väska.

Rolexklocka

Gärningsmännen dömdes av Nacka tingsrätt, förutom till fängelse, att betala 60 000 kronor respektive 191 600 kronor solidariskt med varandra till den drabbade mannen. Här ingick sakskada i form av en Rolexklocka för 50 000 kronor.

I Svea hovrätt dömdes en av männen att betala 155 300 kronor till målsägande varav 112 800 kronor solidariskt med två av de övriga. En annan av männen dömdes att betala 112 800 kronor solidariskt med de tre medåtalade männen.

Frågan för Högsta domstolen, HD, är om skadeståndsskyldigheten ska ändras till följd av att Svea hovrätt dömt utöver parts yrkande i skadeståndsfrågan.

Kan avhjälpas

HD konstaterar att en av gärningsmännen förpliktats att ersätta målsäganden för en Rolexklocka, vilket inte målsäganden yrkat i hovrätten.

Detta fel kan dock utan ’väsentlig olägenhet’ avhjälpas i Högsta domstolen, skriver HD och ändrar domen på så sätt att mannens skadeståndsansvar inte ska omfatta ersättning för Rolexklockan.

I övrigt gäller hovrättens dom. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se