Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Gasbehållare på grill exploderade – pojke döms

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-01-11 10:48
Foto: David Magnusson / SvD / TT

En 15-årig pojke döms för vållande till kroppsskada efter att en gasbehållare som pojken ”grillade” exploderat och brännskadat två personer.
Hovrätten anser dock inte att pojkens oaktsamhet varit så grov att den legat nära ett uppsåtligt handlande och sänker därför antalet dagsböter till 30.

En 15-årig pojke åtalades vid Gällivare tingsrätt för att ha framkallat en explosion av en gasbehållare, vilket orsakat brännskador på två andra personer.

15-åringen hade köpt gasbehållaren i syfte att elda denna så att den skulle explodera. Pojken och några vänner till honom hade därför begett sig till den kommunala grillkåtan belägen på Sjöparken i Gällivare.

Sa inget

Pojken hade först tänt eld på några vedträn och därefter lagt behållaren uppe på elden. Vännerna tog sig därefter ut från grillkåtan för att ta skydd, varpå målsägandena kommit till platsen och gått in i kåtan. 15-åringen hade sett målsägandena gå in i kåtan, men hade inte sagt något om gasbehållaren.

Målsägandena hade befunnit sig på en meters avstånd från eldstaden när gasbehållaren exploderade.

Uppenbar risk

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att det funnit en uppenbar risk för att någon skulle komma till fysisk skada av att befinna sig inne i grillkåtan efter det att gasbehållaren lagts på elden. Med tanke på att grillkåtan var allmän hade 15-åringen dessutom haft att räkna med att andra personer skulle kunna gå in i kåtan.

Pojken hade heller inte upplyst målsägandena om faran som lurade inne i kåtan. Mot bland bakgrund av denna passivitet samt agerande i övrigt innebar att pojken gjort sig skyldig till ett oursäktligt medvetet risktagande av allvarligt slag.

Med hänsyn till åtalets utformning kunde domstolen dock inte döma för annat än vållande till kroppsskada av normalgraden. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 50 kronor. Pojken ålades också betala skadestånd till målsägandena med 10 600 kronor respektive 7 600 kronor plus ränta.

Hovrätten för Övre Norrland finner liksom tingsrätten det utrett att den 15-årige pojken var oaktsam när han la gasbehållaren på elden och att detta agerande orsakade målsägandenas brännskador.

Inte nära uppsåtligt handlande

Till skillnad från underinstansen anser dock hovrätten inte att oaktsamheten varit så grov att den legat nära ett uppsåtligt handlande eller gränsar till vad som brukar bedömas som grovt brott. Mot bakgrund av detta samt pojkens ungdom sänker därför domstolen antalet dagsböter till 30.

Skadeståndet som pojken har att betala sänks också till 5 600 kronor respektive 2 600 kronor plus ränta. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se