Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Föräldrar får rätt till bidrag till staket för rymmande dotter

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-05-08 13:45
Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix / TT

En familj nekades bostadsanpassningsbidrag för ett staket som skulle hindra deras funktionshindrade dotter från att rymma.
Eftersom staketet går att klättra över ansåg förvaltningsrätten att det inte var en nödvändig åtgärd.
Kammarrätten anser dock att familjen har rätt till bidrag för ett staket av lägre standard än det befintliga staketet.

Vård- och omsorgsnämnden i en västsvensk kommun avslog den 2 november 2018 mammans ansökan om bostadsanpassningsbidrag till ett staket runt trädgården. Som motivering angavs bland annat arbetsterapeutens intyg avser ett staket som inte går att klättra över. Det uppförda staketet är ett vanligt staket som går att klättra över och det är därför inte tillräckligt.

Överklagade

Mamman överklagade till Förvaltningsrätten och yrkade att nämnden skulle bevilja bidrag för det uppförda staketet. Hon hävdade att utan ett staket springer deras dotter iväg från tomten. Staketet fyller sin funktion att hindra att hon springer iväg, trots att hon rent teoretiskt kan klättra över det. De behövde sätta upp staketet så snart som möjligt efter inflyttningen. Nämnden hörde inte av sig och förklarade sina krav och därför kunde de inte veta vilka krav som gällde.

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidraget lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning.

Går att klättra över

Förvaltningsrätten konstaterade att av arbetsterapeutens intyg framgår att montering av ett vanligt staket inte är tillräckligt eftersom det går att klättra över. Det uppförda staketet motsvarar ock inte beskrivningen i intyget av en nödvändig åtgärd eftersom det går att klättra över. Det är således inte styrkt att det uppförda staketet är en åtgärd som är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad åt den funktionshindrade. Nämnden hade därför fog för sitt beslut och överklagandet avslogs.

Kommunen hävdade alltjämt i Kammarrätten i Jönköping att det staket som byggts är ett vanligt staket runt villatomt vilket är möjligt att klättra över. Dessutom lade kommunen till att ”staketet man har låtit bygga är ett mycket exklusivt staket och kostnaden är tre gånger högre än ett staket som skulle vara tillräckligt och nödvändigt för att bostaden skulle vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade”.

Bidrag ska lämnas

Kammarrätten anser inte det aktuella staketet ryms inom ramen för vad som är att anse som en normal åtgärd i ett bostadsområde. Kostnaden för det staket som familjen har låtit uppföra överstiger emellertid vida vad som kan betraktas som en rimlig kostnad för att göra bostaden ändamålsenlig för dottern. Bostadsanpassningsbidrag ska därför lämnas för skäliga merkostnader i förhållande till vad som är normalt i området och med beaktande av vad ett staket av normal standard kostar. Underinstansernas avgöranden ska därför upphävas och målet visas åter till nämnden för ny handläggning. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.