Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Filmsekvenser utesluter inte vakenhet – 37-åring frias från våldtäkt

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-01-08 10:44
Foto: Henrik Montgomery / TT

I linje med den skiljaktiga i tingsrätten anser hovrätten inte att de korta filmsekvenser som en 37-årig man spelat in är tillräckliga för att utesluta att kvinnan trots allt var vaken när mannen genomförde de sexuella handlingarna.
Våldtäktsåtalet ogillas därför.
Mannen döms dock för kränkande fotografering och dataintrång.

En 37-årig man åtalades vid Göteborgs tingsrätt för våldtäkt och kränkande fotografering.

Enligt åklagaren utgjordes våldtäkten av att mannen utan samtycke genomfört samlagsliknande handlingar, vilket hade skett i mitten av augusti 2019 på Hästhagen i Angered. Den kränkande fotograferingen hade bestått i att mannen, samtidigt som han utsatte målsäganden för övergreppen, olovligen och i hemlighet fotograferat gärningen.

Kunde inte minnas

Genom 37-åringens uppgifter samt bildmaterialet var det inledningsvis utrett att det förekommit samlag och andra sexuella handlingar mellan parterna, även om målsäganden själv inte kunnat minnas något av kvällen.

Frågan var dock om det var bevisat att gärningarna inte varit frivilliga från kvinnans sida och att mannen tagit bilderna utan hennes tillåtelse.

Genom de så kallade LIVE-bilderna – det vill säga bilder som utgörs av mycket korta filmsekvenser – var det enligt tingsrätten tydligt att målsäganden inte var vaken och deltog frivilligt i de sexuella handlingarna. Den 37-årige mannen hade därmed otillbörligt utnyttjat att kvinnan sov och därigenom befann sig i en särskilt utsatt situation.

Dömdes i tingsrätten

Mannen dömdes därför för våldtäkt och kränkande fotografering till två och ett halvt års fängelse samt ålades betala 115 000 kronor i skadestånd för kränkningen.

Rättens ordförande var skiljaktig och ansåg inte att bilderna var för få och sekvenserna för korta för att kunna utesluta att målsäganden var vaken under den relevanta tidsperioden. Våldtäktsåtalet skulle därför ogillas. Den skiljaktige anslöt sig dock till majoritetens bedömning beträffande den kränkande fotograferingen.

Hovrätten för Västra Sverige påpekar inledningsvis att målsäganden inte kunnat förklara varför hon inte minns något från kvällen. Frågan är då om det är bevisat att hon sov under de sexuella handlingarna. Den bevisning som finns är de åberopade LIVE-bilderna.

”Deltog frivilligt”

I linje med den skiljaktiga meningen i tingsrätten anser hovrätten inte att åklagaren lyckats bevisa att det sex som förevarit mellan parterna skedde utan att målsäganden deltog frivilligt.

Hovrätten dömer slutligen mannen för kränkande fotografering och dataintrång i kvinnans mobil. Med tanke på att mannen varit frihetsberövad från den 21 november till och med den 23 december samma år, anser hovrätten dock att bötesstraffet är helt verkställt.

Mannen ska dock betala 15 000 kronor i kränkningsersättning till kvinnan. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se