Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Familjer tvingas flytta – trots Barnkonventionen

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-07-27 12:34
Foto. Hasse Holmberg / TT

Svea hovrätt har prövat två fall om förlängning av hyresavtal i ljuset av den i Sverige numera lagfästa barnkonventionen.
Enligt hovrätten är de betalningsförsummelser som de aktuella hyresgästerna gjort sig skyldiga till så allvarliga att hyresavtalen ska upphöra även med beaktande av barnens bästa.

I det ena fallet hyr en man en bostadslägenhet i Linköping med två tillhörande parkeringsplatser. Bolaget har sagt upp bostadshyresavtalet till den 31 januari 2020. Som skäl mot förlängningen åberopades att hyresavtalet inte ska förlängas då hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. I sista hand görs gällande att det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.

Sena betalningar

Skälet till uppsägningen är att hyresgästen ofta betalat hyran för sent eller att han inte alls betalat hyran. Per den 13 februari 2020 är de senaste fyra månadshyrorna obetalda och hyresskulden uppgår till 43044 kronor exklusive ränta och avgifter. Mannen har inte vidtagit rättelse. Han har låtit bolaget förstå att han inte avser ätt flytta från lägenheten varför ärendet hänskjuts till hyresnämnden.

Det andra fallet gäller en bostadslägenhet om tre rum och kök med adress i Angered på närmare 77 kvadratmeter som en man hyr. Under tidsperioden från och med den 1 februari 2018 till och med den 2 september 2019 har han dock varit försenad 15 gånger av 20 med att betala in sin hyra. Förseningarna har varat mellan 3 och 21 dagar. Hyresvärden har haft ett flertal telefonsamtal och mailkonversationer med hyresgästen om vikten av att betala hyran i tid.

I det sistnämnda fallet bor mannen ihop med sin fru och deras tre barn och i det förstnämnda fallet är hyresgästen sambo med en kvinna som har två barn.

”Åsidosatt förpliktelser”

I båda fallen ansåg hyresnämnderna i Göteborg respektive Linköping att hyresgästerna åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Hyresgästerna ålades att flytta. Först i Svea hovrätt kom frågan upp huruvida att ett avhysande står i strid med såväl Europakonventionens rätt till respekt för människors hem samt barnet bästa enligt Barnkonventionen.

En av hyresgästerna anförde att det skulle drabba hans barn hårt om familjen förlorade sin bostad. Svea hovrätt konstaterar att den som inte äger utan hyr sin bostad saknar det starka skydd som äganderätten till en bostad ger. En hyresgäst kan därför bli tvungen att flytta när kontraktet löper ut eller förverkas utan att detta står i strid med artikel 8 i Europakonventionen om den enskildes rätt till respekt för sitt hem. Enligt FN:s barnkonvention ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn (artikel 3).

Intresseavvägning

Konventionen medger dock att en intresseavvägning görs vid sådana åtgärder (se NJA 2013 s. 1241). I fall då en hyresgäst gjort sig skyldig till ett allvarligt åsidosättande av sina förpliktelser som hyresgäst, har i praxis hänsynen till barnets bästa inte getts en avgörande betydelse i intresseavvägningen (se bland annat RH 2014:45 samt Svea hovrätts beslut den 7 december 2015 i mål nr ÖH 4843-15 och den 7 november 2017 i mål nr ÖH 7147-17).

Det förhållandet att FN:s barnkonvention sedan den 1 januari 2020 gäller som lag i Sverige ger enligt hovrätten inte skäl att frångå denna praxis.

Starka skäl

Enligt hovrätten är de betalningsförsummelser som hyresgästerna gjort sig skyldiga till så allvarliga att det finns tillräckligt starka skäl för att hyresavtalen ska upphöra, även med beaktande av deras respekt för sina hem och barnens bästa. Hovrätten bedömer alltså att hyresavtalets upphörande står i rimlig proportion till det åsidosättande som hyresgästerna gjort sig skyldiga till. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.