Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Epileptiker får samåka – ingen HFD-prövning i färdtjänstmål

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-07-12 07:30
Foto: Janerik Henriksson / TT

Kammarrätten i Stockholm ansåg att det saknades förutsättningar att förena en epileptikers färdtjänsttillstånd med ett villkor om ensamåkning, trots att kvinnan enligt egen uppgift riskerar att skada andra medresenärer om hon drabbas av anfall. Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Trafiknämnden vid Stockholms läns landsting beslutade i mars 2018 att delvis bifalla en kvinnas ansökan om färdtjänst på så vis att hon beviljades färdtjänst med möjligheten att ta med sig en ledsagare och servicehund men inte medgavs undantag från samplanerade färdtjänstresor.

Ville ha ensamåkning

Kvinnan överklagade beslutet och yrkade att tillståndet skulle förenas med ett villkor om att hon hade rätt till ensamåkning.

Kvinnan anförde att hon hade haft färdtjänst i 38 år utan att behöva samåka med andra resenärer. Kvinnan har epilepsi och lider av svåra anfall. Att resa med andra medför att hon, enligt henne själv, ibland kommer fram till resmålet för tidigt vilket utgör ett stressmoment för henne som ”triggar igång” epilepsianfallen. När hon reser utan sin servicehund finns risk att hon skadar medresenärer om hon drabbas av anfall.

Nämnden överklagade

Förvaltningsrätten i Stockholm kom fram till att den medicinska utredningen och vad som i övrigt framkommit i målet visade på att ett undantag från samplanerat resande var en förutsättning för att kvinnan skulle kunna nyttja tillståndet till färdtjänsten – och biföll därför överklagandet.

Nämnden överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm, som gjorde en annan bedömning.

Kammarrätten konstaterade att det, för att ett undantag från samplanerade resor ska beviljas, i princip krävs att ett villkor om ensamåkning är en förutsättning för att ett tillstånd till färdtjänst ska kunna utnyttjas.

Olämpligt att resa med andra

Av kvinnans läkarintyg framgick endast att det var ”olämpligt” att kvinnan skulle resa med andra eftersom hon har servicehund och ledsagare.

Detta var enligt kammarrätten inte tillräckligt för att förena kvinnans färdtjänsttillstånd med ett villkor om ensamåkning. Nämndens överklagande bifölls därför.

I och med att Högsta förvaltningsdomstolen nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet står kammarrättens dom fast. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Blendow Lexnova
lexnova@blendow.se