Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvarare: Polisen undanhöll tidigt utpekande av mördare

Straffrätt
Publicerad: 2022-09-14 14:27
Foto: Johan Nilsson / TT

Advokaten Viktor Banke JO-anmäler såväl Polis- och Åklagarmyndigheten samt en enskild polisman.
Orsaken: Han och hans mordåtalade klient fick aldrig reda på att ett ögonvittne hade pekat ut klienten som mördare redan under mordnatten.
Istället framkom detta först när ögonvittnet förhördes av Viktor Banke under pågående huvudförhandling.

Det var den sista juli förra året som en 25-årig kvinna sköts ihjäl med ett flertal skott på Notviken i Luleå. En 19-årig man kom att dömas i såväl tingsrätt som hovrätt för mordet till 14 års fängelse.
Nu har 19-åringens advokat, Viktor Banke, JO-anmält Grova brottsenheten i Luleå, en enskild polisman samt Åklagarmyndigheten med anledning av hur mordutredningen bedrivits.

I anmälan skriver Viktor Banke att ett vittne redan under mordnatten pekade ut hans klient som skytten, men att samma vittne bad om att detta inte skulle nedtecknas av polisen då han inte kunde stå för detta. Den polisman som tog emot vittnesmålet ska då, enligt egen uppgift, ha samrått med den lokala utredningsgruppen och sedan gått vittnet till mötes.

Enligt JO-anmälan fick försvaret under förundersökningen aldrig någon information om det tidiga utpekandet. Det var först när vittnet själv lämnade uppgiften under ett förhör vid tingsrätten som försvaret fick del av informationen. Innan dess hade man endast information om att ett utpekande av klienten hade skett under ett tredje förhör med vittnet.
Det fanns alltså inte ett spår av utpekandet i förundersökningen, ej heller i den s.k slasken”, skriver Banke i anmälan.

Anser att uppgifter undanhållits

Enligt Banke innebar polisernas agerande att han och klienten inte fick ta del av all den information som polisen grundade misstanken på och inte heller möjligheten att bemöta utpekandet under de förhör som hölls under förundersökningens gång.

Enligt Polisen är anledningen till att uppgifterna utelämnats från utredningen att de behandlats som underrättelseuppgifter och därför inte utgör förundersökningsmaterial. Även detta vänder sig Banke emot och påpekar att förundersökningen bedrivits på ett sätt som gjort att försvaret givits en annan bild än vad som verkligen skett. Dessutom har uppgifter som varit väsentliga för försvaret undanhållits. Hovrätten konstaterar också i domen att klientens rätt till en rättvis rättegång har kunnat ifrågasättas i målet.

Vill markera revir

Banke vill nu att Justitieombudsmannen ska utreda ett antal frågor kopplade till Polisens utredning och vill också få svar på frågan om vad åklagarna i målet egentligen visste om vittnesmålet.

– Åklagarna säger att de inte kände till utpekandet. Samtidigt skrev ju Aftonbladet en artikel redan dagen efter mordet som handlade om att polisen misstänkte en specifik person. Men jag har inte bevis för att åklagaren känt till utpekandet. Däremot är det viktigt att utreda, säger han till Dagens juridik.

– Dessutom är ju syftet med anmälan att markera vårt (advokaternas reds.anm) revir. Att vi har rätt till insyn.


Dela sidan:
Skriv ut: