Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Reinfeldts skatteuppgifter belagda med sekretess

Skatterätt
Publicerad: 2019-08-28 13:49
Fredrik Reinfeldt. Foto: Christine Olsson / TT

Dagens nyheter nekas att få ut uppgifter som rör förre statsministern Fredrik Reinfeldts skattekonton. Tidigare omfattades inte den här typen av uppgifter av sekretess men Skatteverket har ändrat tillämpningen vilket Kammarrätten ger klartecken till.

En reporter på Dagens Nyheter begärde den 15 mars 2019 att få ta del av utskrift från skattekontot för Fredrik Reinfeldt och ett av honom ägt aktiebolag för perioden 2014-01-01 till 2019-03-15.

Skatteverket svarade att det råder skattesekretess för vissa av uppgifterna på skattekontot och att de sekretessbelagda uppgifterna därför är mörkade på de kontoutdrag som lämnades ut.

Uppgifterna omfattas av skattesekretess

Den 20 mars skickade Skatteverket kompletterande uppgifter till reportern i form av nya kontoutdrag för den fysiska personen och för bolaget där även uppgifter avseende beslut om avdragen skatt fanns med.

Tidigare har Skatteverket ansett att det saknats en enhetlig reglering av vilken sekretess som gäller i Skatteverkets verksamhet inom skattebetalningsområdet. Den del av beskattningsverksamheten som avser betalning och överlämnande för in drivning av tidigare beslutade skatter och avgifter har inte ansetts inkluderas i 27 kap. l § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det gäller till exempel uppgift om skatt har betalats in eller inte, uppgift om betalningsanmaningar och indrivning.

Men Skatteverket gjorde en ny bedömning genom ett ställningstagande den 19 mars i år. Uppgifter om betalning av skatt, indrivning m.m. behandlas i beskattningsverksamheten. Skatteverket anser sedan dess att även uppgifter om betalning av skatt, indrivning med mera omfattas av skattesekretessen i 27 kap. l § första stycket OSL.

Anses inte stå i strid med gällande lagstiftning

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att Skatteverkets sekretessbedömning grundar sig i att den verksamhet som regleras i SFL i fråga om skattekonto och de registreringsåtgärder som vidtas med anledning av regleringen är en integrerad del i myndighetens verksamhet att bestämma skatt. Även om detta innebär en utvidgad tillämpning av skattesekretessen i förhållande till tidigare från Skatteverkets sida, kan ett sådant ställningstagande inte anses stå i strid med gällande lagstiftning. Kammarrätten instämmer alltså i Skatteverkets bedömning att de begärda uppgifterna förekommer i verksamhet som avser bestämmande av skatt.

Omfattas inte av något undantag

Kammarrätten anser vidare att det inte finns någon anledning att ifrågasätta Skatteverkets bedömning att skattekontot utgör en del av beskattningsdatabasen. Denna omständighet innebär att de begärda uppgifterna förekommer i sådan verksamhet som anges i 27 kap. l § andra stycket l OSL. Eftersom de aktuella uppgifterna måste anses röra enskilds ekonomiska förhållanden omfattas de av sekretess enligt både 27 kap. l § första stycket och 27 kap. l § andra stycket l OSL.

Kammarrätten anser inte heller att uppgifterna omfattas av något undantag från sekretess eller någon sekretessbrytande bestämmelse. Överklagandet ska därför avslås.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: