Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Verahill den 28 april, 2021

Verahill Familjejuridik och Varannan Vecka – tillsammans för barnets bästa

Antalet separationer i landet ökar. Av de ca 64.000 barn som berördes 2018 bor de allra flesta växelvis hos sina föräldrar. Att få träffa båda föräldrarna är positivt och i Sverige är vi unika i att i möjligaste mån försöka lösa detta. Tyvärr kan logistiken många gånger överskugga det fina i varannan-vecka-upplägget. Samarbetet mellan Verahill och

– Många juridiska frågor går att lösa med förebyggande juridik, men just vid en separation är det många känslor inblandade och ofta ser vi att barnen hamnar i kläm även fast föräldrarna verkligen inte vill det. Pandemin ställer också saker på sin spets och som familjejurister möter vi allt fler som hamnat i konflikt. Ju snabbare man kan komma till en lösning, ju bättre för barnet och därför ser vi samarbetet med Varannan Vecka som väldigt viktigt, säger Petra Segerdahl, VD på Verahill. Även i de fall där det uppstår en tvist i domstol fyller samarbetet en funktion. Varannan Vecka ger nämligen föräldrarna verktyg att i det dagliga kunna efterfölja det som domstolen kommit fram till är barnets bästa.

-Varannan Vecka är en tjänst som ger både föräldrar och barn handfasta råd och vägledning. I planeringsverktyget får man en enkel överblick över allt praktiskt som ska hanteras för att vardagen ska fungera – en opartisk lösning för både föräldrar och barn. Utifrån det veckoschema man har kan både föräldrar och barn lägga in händelser som hämtning, lämning, träning, utflykter, kalas och annat. Man kan göra checklistor för vad som ska planeras och även chatta med varandra, dela bilder o s v. Har man flera barn ser man dem parallellt så att det inte blir dubbelbokningar. Du kan också bjuda in andra i familjen som hjälper till i vardagen säger Linda Ljunggren Syding, en av grundarna till Varannan Vecka. Själv jurist och medförfattare till boken ”Skiljas med hjärta och hjärna” som gavs ut förra året. Appen bygger på forskning kring barn i separationer och är uppbyggd utifrån perspektivet att det är barnets bästa som ska vara vägledande.

-Utöver planeringshjälpen finns också tillgång till annat stöd för föräldrar och barn. Experter på bl a juridik och barnpsykologi kan bjudas in för råd i en chat och det finns även möjligheter till längre coachning, säger Petra Segerdahl. På Verahill möter vi många människor i separation och oavsett om man är överens eller inte är vårt mål att man ska nå en lösning med barnets bästa i fokus. Att hjälpa till med att komma igång med appen och att ge råd i samtal ser vi som något fint att erbjuda våra kunder när de behöver stöd, och också som ett sätt att bidra till social hållbarhet.

– Att tidigt försöka komma överens påverkar inte bara varje unik familj på ett bra sätt, utan även samhället i stort eftersom det bidrar till minskade kostnader. Vid en tvist har du möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Socialtjänst och försäkringsbolag lägger stora resurser på konfliktlösning berättar Linda Ljunggren Syding. Det här är helt enkelt en samhällsreformerande tjänst som lyfter fram barnens behov och rättigheter i en separation.

-Vi vet att det är bra för barnen att de vuxna snabbt hittar en lösning som fungerar och även att man kan få personligt stöd om man kör fast. Många drar sig för att ta kontakt med Socialtjänsten och då kan det här vara ett första steg. Som jurister bistår vi gärna med hjälp och anpassar den efter varje familjs unika behov, avslutar Petra Segerdahl.

Varannan Vecka är under utveckling och en första beta(test)version finns att testa på www.varannanvecka.app


Verahill Familjejuridik

Petra Segerdahl
VD Verahill Familjejuridik
Tel: 08-614 33 05, Mail: petra.segerdahl@verahill.se

Varannan Vecka

Linda Ljunggren Syding
Medgrundare Varannan Vecka
Tel: 070-761 72 92 Mail: linda@varannanvecka.app


Dela sidan:
Skriv ut: