Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 29 oktober, 2021

Vinst när Lindahl företrädde Höörs kommun mot Atkins Sverige AB i tvist gällande konsultansvar enligt ABK 09

Lunds tingsrätt meddelade idag dom i ett mål mellan Höörs kommun och Atkins Sverige AB. Målet rörde Atkins ansvar för fel i en mängdförteckning, som Atkins upprättat för kommunens upphandling av en anläggningsentreprenad. Domstolens prövning har bl.a. omfattat frågor som (i) när uppskattade mängder i en mängdförteckning kan anses utgöra sådant fel som medför skadeståndsansvar för konsulten, (ii) huruvida beställaren har en skyldighet att kontrollera uppgifter i en av konsulten levererad mängdförteckning samt (iii) vilka ändringar och tillägg till MER Anläggning 13 som för sin giltighet måste tas upp i särskild handling eller i entreprenadkontraktet. Kommunens skadeståndstalan mot Atkins vann bifall fullt ut och Atkins förpliktades att ersätta kommunen dels med skadestånd uppgående till ansvarsbegränsningen i ABK 09, dels för kommunens rättegångskostnader i målet.

Advokaterna Fredrik Jahnfors och Jennie Karlsson på Lindahl företrädde kommunen under domstolsprocessen.


Dela sidan:
Skriv ut: