Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 22 juni, 2022

Mark- och miljööverdomstolen ger tillstånd till 18 km översvämningsskydd på Falsterbohalvön

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 17 juni 2022 Vellinge kommun tillstånd att anlägga ca 18 km översvämningsskydd mot havet på Falsterbonäset. Översvämningsskyddet ska skydda bebyggelsen mot höga havsnivåer och ska utformas som vall eller mur. Skyddet avses att i huvudsak placeras i anslutning till bebyggelsen utan att, där det kunnat undvikas, gå in på hävdade tomtplatser och samtidigt i motsvarande mån begränsa påverkan på områdesskyddad mark.

Domen är principiellt intressant bl.a. när det gäller de intresseavvägningar som mer omfattande översvämningsskydd med nödvändighet aktualiserar. Domstolen ansåg att de åtgärder som kommunen sökt tillstånd för i huvudsak är väl avvägda och har i anslutning därtill prövat flera frågor om villkor, kompensationsåtgärder och intrångsersättning m.m. Sammantaget har det av Mark- och Miljödomstolen i Växjö beviljade tillståndet därmed i stora delar fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

Ombud för sökanden har varit Mikael Wärnsby, Sara Andersson och Tor Pöpke vid Lindahls verksamhetsgrupp för miljörätt i Malmö.

För mer information

Mark- och miljödomstolen

Svenska Dagbladet

Sydsvenskan


Dela sidan:
Skriv ut: