Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 6 november, 2019

Lindahl rådgivare vid omvänt förvärv av SIG Invest AB (publ) för notering på Nasdaq First North Growth Market

Deflamo AB (publ) (”Deflamo”) och SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest”) har ingått avtal om att Deflamo förvärvar samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission (”Transaktionen”). När Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att Deflamos verksamhet ändras till SIG Invests verksamhet. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. I samband med Transaktionen kommer Deflamo att byta firma till Signatur Fastigheter AB (publ). Transaktionen är bl. a villkorad av att extra bolagsstämma i Deflamo den 22 november 2019 beslutar om förvärvet av SIG Invest genom en apportemission och av Nasdaq First North Growth Markets godkännande av fortsatt notering av Signatur Fastigheter AB (publ).

Lindahl biträdde SIG Invest i det omvända förvärvet.

Lindahls team bestod av Anders Adielsson och Carl-Johan Krusell (ansvariga delägare) samt Michelle Berglund och Johanna Svensson (corporate, M&A).


Dela sidan:
Skriv ut: