Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 9 oktober, 2020

Lindahl rådgivare vid förvärv och emission

Advokatfirman Lindahl har varit rådgivare åt PledPharma AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB,  ett privatägt företag som utvecklar särläkemedelskandidaten Emcitate mot en ovanlig, medfödd rubbning i kroppens transportsystem för sköldkörtelhormon. Köpeskillingen består av en kontant ersättning om 60 MSEK samt ca 335 MSEK i nyemitterade aktier i PledPharma. Säljarna har också rätt till tilläggsköpeskilling. PledPharma genomför samtidigt en fullt garanterad företrädesemission om cirka 200 MSEK samt föreslår att bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsoption om cirka 50 MSEK.

Förvärvet är ett viktigt steg i PledPharmas nya strategiska inriktning mot det attraktiva särläkemedelssegmentet med tillgångar i långt framskriden utvecklingsfas. Bolaget har för avsikt att ändra namn till Egetis Therapeutics AB.

Lindahls team har bestått av Gunnar Mattsson, Erika Svensson, Jens Frykstrand, Emelie Carmhagen Wernoff, Olov Kling, Therese Norenäs och Mikael Olsson.


Dela sidan:
Skriv ut: