Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 27 april, 2021

Lindahl rådgivare vid E.ON Sveriges avyttring av marknadsledande biogaskoncern till St1

Lindahl agerar legal rådgivare till E.ON Sverige vid försäljningen av E.ON Biofor Sverige AB, med majoritetsposter i Falkenbergs Biogas AB och Söderåsens Bioenergi AB, till St1 Sverige AB.

E.ON Biofor bedriver verksamhet kopplad till biogas. Verksamhetsområdena sträcker sig ifrån anskaffning av organiskt avfall, produktion och uppgradering av biogas, till leverans av gasen till publika tankstationer och bussdepåer för användning som drivmedel. Genom processen omvandlas avfall till ett hållbart, förnybart bränsle. E.ON Biofor äger tre produktionsanläggningar och tre uppgraderingsanläggningar, och är med sina drygt 70 publika tankstationer och 17 bussdepåer ledande på den svenska marknaden för fordonsgas med en marknadsandel om cirka 30 %. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i tätortsområden i södra Sverige samt i Stockholmsregionen, och omsätter totalt cirka 600 miljoner kronor per år. Affären är villkorad bland annat av Konkurrensverkets godkännande.

Köparen St1 Sverige AB är ett dotterbolag till St1 Nordic Oy med huvudkontor i Helsingfors, Finland. St1-koncernen är verksam inom drivmedel, raffinering av olja och lösningar för förnybar energi som avfallsbaserade avancerade etanolbränslen och vindkraft. E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Moderbolagets aktier är noterade på Frankfurt-börsen.

Lindahls team har bland annat bestått av Per-Anders Bengtsson (klientansvarig), Annika Brandt, Jesper Fredriksson, Tor Pöpke, Sara Boklund, Matilda Hellström, Johanna Svensson, Ellen Frisk, Pontus Söderberg och Pernilla Dahlberg.


Dela sidan:
Skriv ut: