Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 8 juli, 2022

Lindahl rådgivare till Randviken Fastigheter AB (publ) vid uppköpserbjudandet från Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Lindahl har varit legal rådgivare åt Randviken Fastigheter AB (publ) i samband med att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken.

Det totala värdet på erbjudandet uppgick till cirka 2,7 miljarder kronor, med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 6 miljarder kronor, vilket kvalificerar uppköpet såsom Sveriges största fastighetstransaktion i år.

Erbjudandet offentliggjordes den 19 april 2022, acceptfristen löpte ut den 5 juli 2022 och erbjudandet förklarades ovillkorat den 6 juli 2022.

Lindahl har varit legal rådgivare åt Randviken i samband med erbjudandet och SEB Corporate Finance har tagit fram värderingsutlåtandet åt budkommittén.

Lindahls team utgjordes huvudsakligen av Jan Berg, Ola Svanberg, Gustav Ahlgren och Giulia Ramundo.

 


Dela sidan:
Skriv ut: