Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 2 december, 2021

Lindahl rådgivare till KlaraBo i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Fastighetsbolaget KlaraBo Sverige har noterats på Nasdaq Stockholm och handel i bolagets B-aktier inleddes den 2 december. Priset i erbjudandet var 35 kronor per B-aktie, motsvarande ett värde på samtliga aktier i KlaraBo efter erbjudandet om ca 4,5 miljarder kronor. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort från institutionella investerare i Sverige och utomlands samt från allmänheten i Sverige, och erbjudandet blev kraftigt övertecknat.

KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande. Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

KlaraBo grundades 2017 i Malmö. Fastighetsportföljen, med ett marknadsvärde om ca 7,4 miljarder kronor per den 30 september 2021, består av förvaltningsfastigheter med stabila hyresintäkter samt av mark och byggrätter för nyproduktion.

Lindahl var legal rådgivare till KlaraBo i samband med bolagets notering på Nasdaq Stockholm. Lindahls team bestod huvudsakligen av Carl-Johan Krusell, Anders Adielsson, Ellen Frisk, Viktor Friberg och Pontus Söderberg. Därutöver har ett flertal andra medarbetare bidragit med sin expertis i olika delar av projektet.


Dela sidan:
Skriv ut: