Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 6 september, 2021

Lindahl rådgivare till Hargs Hamn vid finansiering genom riktad nyemission

Hargs Hamn AB är en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och den närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, genom att den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter.

Hargs Hamn har genomfört en riktad nyemission till Östhammars kommun, Hargs Bruk AB och Lantmännen. Genom nyemissionen blir Lantmännen ny aktieägare i Hargs Hamn med en ägarandel om tio procent.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Hargs Hamn i kapitalanskaffningen som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Mårten Steen och Disa Almqvist.


Dela sidan:
Skriv ut: