Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 8 december, 2021

Lindahl rådgivare till Elon Group Holding vid sammanslagning av Electra Gruppen och Elon Group

Advokatfirman Lindahl har varit rådgivare åt Elon Group Holding AB i samband med sammanslagningen av Electra Gruppen AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, och Elon Group AB (Elon Group Holdings dotterbolag). Samgåendet kommer att ske genom att Elon Group Holding byter samtliga aktier i Elon mot 9 659 223 nyemitterade aktier i Electra genom en apportemission. Efter transaktionen kommer Elon Group Holding att vara den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen och äga 65 procent av aktierna och rösterna. Transaktionen är bland annat föremål för godkännande av berörda myndigheter och innebär en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Transaktionen beräknas genomföras under första halvåret 2022.

Samgåendet skapar den ledande frivilliga fackhandelskedjan i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, belysning och inredning vilka erbjuds konsumenter och företag. Det sammanslagna bolagets företagsnamn föreslås ändras till Elon AB (publ).

Lindahls team har bestått av Robert Asplund, Mårten Steen, Erika Svensson, Amanda Sjöberg, Ida Karlsson, Hugo Norlén och Disa Almqvist.


Dela sidan:
Skriv ut: