Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 18 oktober, 2021

Lindahl rådgivare till Coeli Private Equity i samband med fusion på reglerad marknad

Lindahl har varit legal rådgivare till Coeli Private Equity AB (publ) (”CPE”) i samband med fusionen av Coeli Private Equity 2016 AB (publ) (”CPE 2016”) på den reglerade marknaden Nordic AIF, som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Fusionen genomfördes genom att CPE 2016 som överlåtande bolag uppgick i CPE i egenskap av övertagande bolag, varvid aktier i CPE 2016 byttes ut mot nya aktier i CPE.

Processen pågick under drygt nio månader och efter Bolagsverkets beslut om att godkänna fusionen ansökte CPE 2016 om avnotering av bolagets Preferensaktier P2 från NGM Nordic AIF. Sista handelsdag var den 24 augusti 2021.

Fusionen genomfördes efter att CPE år 2019 avslutade ett omfattande fusionsförfarande där nio av Coelis tidigare årsfonder med inriktning på den nordiska private equity-marknaden fusionerades in i det då nyskapade investeringsbolaget Coeli Private Equity AB (publ), varefter CPE noterades på NGM Nordic AIF. Läs mer om det uppdraget här.

Coeli Private Equity AB (publ):s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i en unik portfölj av nordisk private equity. Bolaget har byggt upp en väl diversifierad portfölj genom investeringar i private equity fonder och ett fåtal direkta investeringar, och har idag en exponering mot omkring 150 portföljbolag i olika livscykler och branscher.

Lindahls team har främst bestått av Mårten Steen, Emira Peterson och Emelie Carmhagen. Därutöver har ett flertal andra medarbetare bidragit i olika delar av projektet.


Dela sidan:
Skriv ut: