Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 16 juni, 2020

Lindahl rådgivare när Klarabo gör nyemission och stort förvärv

KlaraBo har tecknat avtal med det kommunala bostadsbolaget AB TrelleborgsHem om förvärv av 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 miljard kronor. Beståndet uppfördes till stor del under 1940-60 talen och omfattar knappt 67 400 kvm uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 74,5 Mkr. Tillträde sker den 1 juli.

KlaraBo finansierar affären genom nyemission till främst befintliga aktieägare som tillför bolaget 328 Mkr. Därutöver finansieras förvärvet med banklån samt eget kapital.

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till Klarabo i såväl emission och förvärv som finansiering. Lindahls team för Klarabo, under ledning av advokat Anders Adielsson, består av Carl-Johan Krusell och Johanna Svensson (aktiebolagsrätt), Andreas Lindh och Jesper Fredriksson (fastighetsrätt), Sten Gejrot och Ida Andersson (bank och finans) samt Therese Norenäs (skatt).

KlaraBo äger sedan tidigare ett knappt hundratal bostäder i Trelleborg och genom förvärvet blir KlaraBo den största privata hyresvärden i Trelleborg, som är en attraktiv tillväxtort med stora pågående stadsutvecklingsprojekt inom infrastruktur och näringsliv, inklusive flytt av färjeterminalen. Efter förvärvet hel- eller deläger samt förvaltar KlaraBo sammanlagt 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.


Dela sidan:
Skriv ut: