Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 6 november, 2019

Lindahl rådgivare i samband med PledPharmas notering på Nasdaq Stockholm

Lindahl var legal rådgivare till PledPharma AB (publ) i samband med bolagets listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Handeln på Nasdaq Stockholm inleddes den 31 oktober 2019.

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov. Bolaget har två läkemedelskandidater i klinisk utveckling. PledOx® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat, avsedd för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi. Ett globalt fas III-program pågår. Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie, fas Ib/IIa, har framgångsrikt slutförts och designen av nästkommande studie är under färdigställande. PledPharma har huvudkontor i Stockholm.

Lindahls team bestod av Gunnar Mattsson, Erika Svensson, Disa Almqvist, Helena Lindbäck och Therese Norenäs. Därutöver har ett flertal andra medarbetare bidragit i olika delar av projektet.


Dela sidan:
Skriv ut: