Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Stock market price display
Publicerat av Lindahl den 25 november, 2019

Lindahl rådgivare i samband med fusion och notering av Coeli Private Equity

Lindahl har varit legal rådgivare till Coeli Private Equity AB (publ) i samband med fusionen av nio private equity-fonder och den efterföljande noteringen av bolagets aktier på den reglerade marknaden Nordic AIF, som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Första handelsdag är beräknad till den 25 november 2019.

Processen har pågått under drygt ett år och har inledningsvis innefattat ett omfattande fusionsförfarande där nio av Coelis tidigare årsfonder med inriktning på den nordiska private equity-marknaden har fusionerats in i det nyskapade investeringsbolaget Coeli Private Equity AB (publ). Efter genomförd fusion har bolaget ansökt om och av Nordic Growth Market NGM AB erhållit godkännande för notering på Nordic AIF, vilket är ett naturligt steg för att öka transparensen mot investerare och ge en möjlighet för handel av bolagets aktie på en reglerad marknadsplats.

Coeli Private Equity AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i en unik portfölj av nordisk private equity. Bolaget har byggt upp en väl diversifierad portfölj genom investeringar i private equity fonder och ett par direkta investeringar och har idag en exponering mot omkring 130 portföljbolag i olika livscykler och branscher.

Lindahls team har bestått av Mårten Steen (ansvarig delägare), Emelie Carmhagen Wernoff, Emira Peterson, Michael Edquist, Therese Norenäs, Elin Myhr och Carolin Martinez. Därutöver har ett flertal andra medarbetare bidragit i olika delar av projektet.


Dela sidan:
Skriv ut: