Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 26 maj, 2020

Lindahl legal rådgivare till Nanologica vid riktad nyemission som tillför bolaget 57,1 miljoner kronor

Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade nyemissionen har genomförts till institutionella och kvalificerade privata investerare och Nanologica tillförs genom nyemissionen, som blev övertecknad, ca 57 miljoner kronor före kostnader relaterade till transaktionen.

Swedbank Robur Medica tecknar 2,5 miljoner aktier motsvarande 25,75 miljoner kronor i emissionen. Resterande cirka 3 miljoner aktier har tecknats av ett antal kvalificerade privata och institutionella investerare, däribland Nordic Cross.

Teckningskursen har genom ett accelererat bookbuilding-förfarande fastställts till 10,30 kronor, motsvarandes en rabatt om cirka 8,8 procent jämfört med stängningskursen för Nanologicas aktie på Spotlight Stock Market den 25 maj 2020. Emissionskursen är i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de tio senaste handelsdagarna.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Nanologica i kapitalanskaffningen som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Mårten Steen och Emira Peterson. Erik Penser Bank AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.


Dela sidan:
Skriv ut: