Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 6 april, 2021

Lindahl har företrätt SydGrönt i tvister mot Jordbruksverket

Lindahl har företrätt SydGrönt Ekonomisk förening, Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönsaker, i ett flertal tvister mot Jordbruksverket. Tvisterna, som inleddes redan år 2016, hade sin grund i att verket beslutat att av SydGrönt kräva tillbaka sedan tidigare beviljat stöd om cirka 24 miljoner kronor jämte omfattande räntor. Jordbruksverkets beslut om återkrav baserades bland annat på uppfattningen att några av SydGrönts medlemmar inte självständigt kvalificerades som jordbrukare, vilket verket menade var ett krav enligt gällande lagstiftning. Frågorna i målen gällde huvudsakligen tolkning och tillämpning av ett flertal EU-rättsliga regler, samt vilka krav som de facto ställs på medlemmar i en godkänd producentorganisation.

Den 15 januari 2020 meddelade kammarrätten domar i målen och biföll i samband med det SydGrönts talan. Jordbruksverket överklagade och hemställde om att förhandsavgörande från EU-domstolen skulle inhämtas. Den 25 mars 2021 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att avslå yrkandet om förhandsavgörande och att inte bevilja prövningstillstånd i målen. Kammarrättens domar står därmed fast och Sydgrönt slipper inte endast att betala tillbaka det omfattande belopp som Jordbruksverkets återkrav uppgick till, utan kan även framöver ansöka om stöd utan att göra några avdrag.

Lindahls team har bestått av Per-Anders Bengtsson, Sara Boklund och Tor Pöpke.


Dela sidan:
Skriv ut: