Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 5 maj, 2021

Lindahl har biträtt K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 14 januari 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 450 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr. Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 595 baspunkter fram till första inlösendagen.

Enligt villkoren för Hybridobligationerna har K2A åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. För detta ändamål har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt som godkändes av Finansinspektionen den 24 mars 2021 med första dag för handel den 26 mars 2021.

Advokatfirman Lindahl har agerat som legal rådgivare till K2A. Lindahls team bestod av biträdande jurister Ellen Frisk och Pontus Söderberg tillsammans med Sten Gejrot, delägare.


Dela sidan:
Skriv ut: